Trwają prace budowlane w Henrykowie

Dodana: 18 lipca 2017
Zmodyfikowana: 18 lipca 2017

5251 Budowa drogi w Henrykowie w pełni. Ku końcowi zbliża się budowa odcinka w rejonie ulicy Srebrnej i Turkusowej, gdzie wykonawca położył już warstwę wiążącą jezdni. Jutro układana będzie warstwa wierzchnia. W drugim odcinku realizowane są wykopy pod kanalizację deszczową. 

Doświetlą przejścia w Zaściankach

Dodana: 18 lipca 2017
Zmodyfikowana: 18 lipca 2017

5243 Już w przyszłym miesiącu rozpoczną się prace związane z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach. Gmina przekazała wykonawcy – firmie Bortech plac budowy, a prace zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowanego. Przygotowano też niezbędną dokumentację do zarządcy drogi krajowej o użyczenie terenu pod budowę. Inwestycja za kwotę 91 758,00 zł. Ma potrwać do końca października br.

Przetarg na budowę ulicy Kościelnej już na dniach

Dodana: 18 lipca 2017
Zmodyfikowana: 18 lipca 2017

5239 Jeszcze w tym miesiącu gmina Supraśl ogłosi przetarg na wykonanie pierwszego etapu budowy jednej z najstarszych  ulic w Supraślu. Prace będą polegać na wykonaniu nawierzchni jezdni w krawężnikach kamiennych mają zakończyć się do 15 grudnia.<--break->

Przetarg na Inspektora Nadzoru Budowlanego nad budową przedszkola w Grabówce

Dodana: 18 lipca 2017
Zmodyfikowana: 18 lipca 2017

5236 Gmina Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 2164z późn.zm.) na pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na „Budowie gminnego przedszkola wraz z instalacjami: elektryczną, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej, gazową wewnętrzną i wentylacją mechaniczną wraz z murem oporowym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na działkach nr geod. 104, 105/1, 67/2 i 145/3 przy ul. Leszczynowej w  Grabówce, gm.  Supraśl”,w zakresie: robót budowlanych, robót sanitarnych, robót elektrycznych. Oferty należy składać do 27.07.2017 r. do godz. 11.00.

Dyżur geodety w Filii UM - odwołany

Dodana: 17 lipca 2017
Zmodyfikowana: 21 lipca 2017

5235 Informujemy, że dyżur geodety w Filii UM w dniach:

-27.07.2017 r. (czwartek)

 został odwołany z uwagi na urlop geodety.

Umowa na remont ul. Mareckiego - podpisana

Dodana: 17 lipca 2017
Zmodyfikowana: 17 lipca 2017

5230 Wykonanie drogi gminnej, ciągu pieszego, pieszo-jezdnego oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe dotyczy umowa na budowę ulicy Mareckiego w Supraślu, którą podpisano dzisiaj w supraskim ratuszu. Inwestycją wartą ponad pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zajmie się firma Infra Instal sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Dodatkowo w tym tygodniu zostanie podpisana umowa na rozbudowę szkoły w Ogrodniczkach.

Remont drogi do Supraśla

Dodana: 17 lipca 2017
Zmodyfikowana: 19 lipca 2017

5225 Odcinkowy ruch jednostronny to "niespodzianki", które spotkają kierowców podróżujących z i do Supraśla. Mimo tego ruch na drogdze jest płynny.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 676 ma zakończyć się do końca września 2018 roku. Całkowity koszt budowy i przebudowy trasy Białystok – Supraśl to ponad 120 mln zł. 85% tej kwoty zostanie pokryte z funduszy europejskich, natomiast pozostała część pochodzi z budżetu województwa.

Podróże małe i duże

Dodana: 17 lipca 2017
Zmodyfikowana: 17 lipca 2017

5217 Podczas pierwszych tygodni wakacji w Zespole Szkół im. E. Orzeszkowej w Sobolewie odbyły się półkolonie letnie pod hasłem "Podróże małe i duże". Każdego dnia oprócz mnóstwa ciekawych zajęć i wycieczek dzieci brały udział w zajęciach profilaktycznych, które miały formę zabaw i warsztatów. Na zakończenie półkoloni dzieci otrzymały drobne upominki, które będą przypominały im o mile spędzonych chwilach podczas wakacji.

Nowe urządzenia na siłowni w Karakulach

Dodana: 14 lipca 2017
Zmodyfikowana: 14 lipca 2017

5209 Twister i surfer oraz rower stacjonarny to dwa nowe urządzenia siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Karakulach. Zostały one zakupione w ramach funduszy sołeckiego. Już wkrótce powstanie tu także zadaszona wiata.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poszukiwany

Dodana: 13 lipca 2017
Zmodyfikowana: 13 lipca 2017

5202 Gmina Supraśl z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 2164z późn.zm.) na pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową. Oferty należy składać do dnia 21.07.2017 r.

Subskrybuje zawartość