Autor mpzp Supraśla, Sowlan, Ogrodniczek i Karakul - wyłoniony

Dodana: 3 lutego 2017
Zmodyfikowana: 3 lutego 2017

4699 Po przeprowadzeniu procedury przetargowej przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych wyłoniony został autor trzech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie naszej gminy, które realizować będziemy w tym roku. Autorem projektów będzie Pan Zbigniew Bronowicki z Piaseczna.

Zimowisko dla utalentowanych

Dodana: 2 lutego 2017
Zmodyfikowana: 7 lutego 2017

4695 Około osiemdziesięciu zuchów i harcerzy począwszy od trzeciej klasy szkoły podstawowej spędza zimowisko  w Supraślu. To głównie mieszkańcy Ełku, Moniek, Chełch. To dla nich pierwszy przyjazd do Supraśla. Zwiedzają miasteczko i jego zabytki, uczestniczą w zajęciach muzyczno- tanecznych, inscenizacjach i aranżacjach muzycznych, zgodnie z tematem przewodnim zimowiska czyli „Mam talent”. Młodzi harcerze i zuchy spotkali się także z Burmistrzem Supraśla, który opowiedział im co nieco o Supraślu i jego historii.

Uratował mężczyznę przed utonięciem

Dodana: 2 lutego 2017
Zmodyfikowana: 3 lutego 2017

4694 O tym, że z wodą nie ma żartów zarówno latem jak i zimą przekonało się małżeństwo turystów, którzy w Supraślu przeżyli jedną z niezapomnianych chwil w życiu. Podczas spaceru na supraskich bulwarach postanowili dokarmić kaczki. Niestety mężczyzna wpadł do wody, a kruchy lód uniemożliwił mu samodzielne wydostanie się. Na szczęście znalazł się odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu – supraślanin, na codzień pracujący w Nadleśnictwie Supraśl, pan Jerzy Rzepliński, którzy uratował mężczyznę przed utonięciem.

„Supraśl 1913”

Dodana: 2 lutego 2017
Zmodyfikowana: 2 lutego 2017

4692 To kolejne wydawnictwo o supraskim klasztorze, jego historii i architekturze. Album pod redakcją naukową Piotra Jamskiego i Marka Zalewskiego został zadedykowany „pamięci Józefa Jodkowskiego – wytrwałego badacza i obrońcy dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej”, który w 1913 roku odwiedził cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Supraślu i uwiecznił ją na fotografiach wykorzystanych w książce. Promocja książki odbyła się we środę 01. lutego w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Został na nią zaproszony Burmistrz Supraśla.

Ogłoszenie

Dodana: 31 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 1 lutego 2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ogrodniczki i Karakule

Ogłoszenie

Dodana: 31 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 1 lutego 2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sowlany

Ogłoszenie

Dodana: 31 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 1 lutego 2017

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl

Szansa na dofinansowanie

Dodana: 31 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 31 stycznia 2017

W poniedziałek, 30 stycznia Urząd Miejski w Supraślu złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci  wodociągowej do wsi Sokołda i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków  dla świetlicy wiejskiej w Sokołdzie”,  w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Nowa siedziba MOPS

Dodana: 30 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 31 stycznia 2017

4686 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu urzęduje w nowym miejscu. Oznacza to, że wszystkie sprawy związane z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi oraz świadczeniami wychowczymi realizowanymi w ramach programu „500+” załatwiane będą w budynku tzw. „sołtysówki” przy ul. Piłsudskiego 17. W poniedziałek, 30 stycznia Burmistrz Supraśla dokonał oficjalnego otwarcia nowej siedziby.

Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Konwaliowej i Leszczynowej w Grabówce

Dodana: 30 stycznia 2017
Zmodyfikowana: 30 stycznia 2017

to kolejna inwestycja, która w tym roku zostanie zrealizowana w gminie Supraśl.

Subskrybuje zawartość