Informator "śmieciowy" na 2017 r. i harmonogram wywozu odpadów zmieszanych

Dodana: 19 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 19 grudnia 2016

4613 W najnowszym wydaniu " Gazetki śmieciowej" na 2017 rok znajdą Państwo harmonogramy odbioru poszczególnych grup odpadów w roku 2017 oraz inne informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Gimnazjum w Zespole Szkół w Sobolewie będzie uczestniczyło w projekcie edukacyjnym

Dodana: 16 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 16 grudnia 2016

4612 Gimnazjum w Zespole Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie od stycznia do maja 2017 roku będzie uczestniczyć w projekcie „Na własne konto”. Jest to program edukacji ekonomicznej młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Uwaga na oszustwa dot. wpisów w CEIDG

Dodana: 14 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 14 grudnia 2016

Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysyłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczące wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju Prowadzi już wyjaśnienia.

Szlachetne serca z gminy Supraśl

Dodana: 13 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 13 grudnia 2016

4605 XVI  "weekend cudów"  za nami.  W gminie Supraśl paczki dostało 35 rodzin. Dzięki pomocy wielu ludzi znowu się udało. Wszystkie włączone do projektu rodziny dostały prezenty o jakich marzyły.

Bezpłatne kursy zawodowe

Dodana: 12 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 12 grudnia 2016

4603 Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku, p. białostockiego i p. bielskiego”. Mogą wziąść w nim udział osoby, które ukończyły 18 lat, zamieszkałe na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego oraz powiatu bielskiego, oraz spełniające min. jedno z poniższych warunków: bezrobotne, nieaktywne zawodowo, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z PO PŻ lub posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Bezpłatny program profilaktyki raka prostaty dla Panów w wieku 55-65 lat

Dodana: 6 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 6 grudnia 2016

Bezpłatne szczepienia p/ko grypie dla osób 65+

Dodana: 6 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 6 grudnia 2016

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących diagnozy obszarów: zdegradowanych i rewitalizacji Gminy Supraśl

Dodana: 5 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 5 grudnia 2016

4597 Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące diagnozy obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Supraśl. Projekt diagnozy będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz stronie BIP. Konsultacje odbędą się w okresie od 15 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017 r.

Subskrybuje zawartość