Zbiórka tekstyliów w ramach akcji PCK

Dodana: 9 listopada 2017
Zmodyfikowana: 9 listopada 2017

6234 Informujemy, że od 18 listopada 2017 roku na PSZOK-u w Zaściankach będzie zbierana odzież i inne tekstylia w ramach akcji organizowanej we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK).
Państwa dar wykorzystany zostanie na poprawę warunków życia najbiedniejszych rodzin. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami projektu: http://www.pck.pl/tekstylia/

"Plastyk" z samoobroną

Dodana: 9 listopada 2017
Zmodyfikowana: 9 listopada 2017

6226

Uczniowie Liceum Plastycznego w Supraślu w ramach zajęć wf-u trenowali karate. Wszystko po to, by zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami samoobrony i zachowań przydatnych w obronie własnego życia.

Łagodna w budowie

Dodana: 8 listopada 2017
Zmodyfikowana: 8 listopada 2017

6216 W ramach utwardzenia ulicy Łagodnej w Sobolewie wykonano drenaż i stabilizację cementem na środkowym odcinku.

Kolejna ulica w remoncie

Dodana: 8 listopada 2017
Zmodyfikowana: 8 listopada 2017

6212 Trwa budowa ulicy Wojskowej w Sowlanach. W ramach prac wykonano wymianę gruntu i warstwę podbudowy z kruszywa łamanego.

I Podlaski Kongres Pamięci Narodowej

Dodana: 7 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

6210 Dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Podlaski oraz IPN Oddział w Białymstoku zorganizowali Pierwszy Podlaski Kongres Pamięci Narodowej. Udział w nim wzięli samorządowcy, wojskowi, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych z Województwa Podlaskiego. Gminę Supraśl reprezentował Radosław Dobrowolski Burmistrz Supraśla. Na Kongresie, Wojewoda Bohdan Paszkowski przeczytał Rezolucję (załączoną poniżej), którą przyjęto przez aklamację. 

Kolejny dzień prac

Dodana: 7 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

6205 Na odcinku ul. Rymarka w Supraślu wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na jezdni i podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej. Trwają prace związane z uzbrojeniem ul. Kodeksu Supraskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Białostocką.

Remont Wczasowej w Ciasnem

Dodana: 7 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

6201 W ramach budowy ulicy Wczasowej w Ciasnem realizowane są prace związane z wymianą gruntu i wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego.

W Henrykowie remont trwa

Dodana: 7 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

6196 Na całej długości drogi w Henrykowie wykonana została warstwa wiążąca. Wykonano też całą nawierzchnię z kostki na pętli. Trwają prace związane z regulacją studni.

Nabór na stanowisko Inspektor w Referacie ds. Projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl

Dodana: 6 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

Informacja dla osób niesłyszących

Dodana: 6 listopada 2017
Zmodyfikowana: 6 listopada 2017

W związku z zapisami  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U z 2017r. , poz.1824) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ( głuchonieme) mogą komunikować się z tut. Ośrodkiem za pomocą:

1/ fax 85 – 7183 533

2/ poczty elektronicznej : mgops@merinosoft.com.pl

W kontakcie z tut. Ośrodkiem osoba uprawniona (głuchoniema) będzie miała prawo do:

Subskrybuje zawartość