Harmonogram posiedzeń komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej

Dodana: 22 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 22 stycznia 2016

Harmonogram posiedzeń komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej

Ogłoszenie - nowe umowy na dostarczanie wody

Dodana: 22 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 8 lutego 2016

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy sołectw: Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki, Grabówka, Sowlany.

Komunalny Zakład Budżetowy ul. Zielona 5, 16-030 Supraśl, informuje, że w celu dalszego korzystania z usług dostarczania wody i/lub odprowadzenie ścieków niezbędne jest zawarcie nowej umowy z KZB. Aby ułatwić Państwu tę operację od dnia 25.01.2016 r. nasz inkasent dostarczy Państwu dwa formularze umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków oraz wniosek o zawarcie w/w usług.

(można też pobrać je tu: wniosek, umowa, załącznik lub na dole strony w załącznikach)

Celem zawarcia umowy można: zgłosić się do siedziby KZB w Supraślu, ul. Zielona 5 z następującymi dokumentami

-      -  wypełniony wniosek,

       - uzupełniony o dane osobowe formularz umowy,

       - kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem, której będzie dotyczyła umowa (np. akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych, umowa najmu, umowa dzierżawy, postanowienie sądu o nabyciu spadku itd.)

-      - ostatnią fakturę (pierwszą otrzymaną w 2016 r.)

-      - dowód osobisty osoby zawierającej umowę.

      lub podpisane egzemplarze zwrócić inkasentowi, przesłać drogą pocztową bądź złożyć w biurze podawczym filii Urzędu w Sobolewie przy Szosie Baranowickiej 94 (przy świetlicy CKiR). Biuro czynne jest we czwartki w godzinach 15-19.

Wszelkie wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie KZB lub pod nr. tel. 85 7183 553

Zapraszamy do siedziby KZB w Supraślu celem dopełnienia formalności.

Kierownik KZB

Łukasz Jezior

Pomóżmy pogorzelcom

Dodana: 21 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 21 stycznia 2016

3806

W Grabówce będzie przedszkole - artykuł w dzisiejszym Kurierze Porannym

Dodana: 21 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 21 stycznia 2016

3805

Barwy Podlasia

Dodana: 21 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 21 stycznia 2016

W Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” w Supraślu oglądać można wystawę "Barwy Niemczyna w malarstwie i fotografii". Kilkadziesiąt prezentowanych prac, ukazuje piękno podlaskiej przyrody i mieszkańców tych ziem.3804

Ferie z karate

Dodana: 20 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 20 stycznia 2016

3803

Promocja książki o cennych znaleziskach

Dodana: 19 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 19 stycznia 2016

3802

Sprostowanie nieprawadziwych informacji

Dodana: 19 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 19 stycznia 2016

W związku z pojawiającymi się pogłoskami, jakoby Gmina Supraśl zrezygnowała z budowy Przedszkola w Grabówce oraz drogi powiatowej Sobolewo - Henrykowo, pragniemy zaprzeczyć tym fałszywym informacjom.

Harmonogram posiedzeń komisji Rady oraz sesji Rady Miejskiej

Dodana: 19 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 19 stycznia 2016

HARMONOGRAM

Koncert Kolęd w wykonaniu zespołu Charbelis

Dodana: 15 stycznia 2016
Zmodyfikowana: 15 stycznia 2016

3797

Subskrybuje zawartość