Przeglądy instalacji solarnych montowanych w 2015 roku

Dodana: 29 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4821 Urząd Miejski w Supraślu informuje, że w najbliższym okresie będą wykonywane przeglądy serwisowe instalacji solarnych zainstalowanych w 2015 roku w ramach umów zawartych z gminą Supraśl.

Przegląd u serwisowego dokonywać będą pracownicy dotychczasowego wykonawcy tj. Domotermiki.

Oświetlenie przejść pieszych w Zaściankach coraz bliżej

Dodana: 29 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4819 Budowę doświetlenia przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach zakładały oferty, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Supraślu w ramach organizowanego przez gminę przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejsza oferta wyniosła 91.758 zł.

Informacja na temat opracowań projektowych w naszej gminie

Dodana: 29 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

Po przeprowadzeniu uproszczonej procedury przetargowej polegającej na zebraniu ofert od firm projektowych z naszego regionu dokonano otwarcia ofert na kilka opracowań projektowych ujętych w budżecie naszej gminy w 2017 r. Projekty dotyczą: dojazdu do ul. Białostockiej w Grabówce oraz budowy ulic: Górka Tomka  i Usługowejw Zaściankach.

Przetarg na budowę ulicy Ottawskiej w Grabówce

Dodana: 28 marca 2017
Zmodyfikowana: 28 marca 2017

4816 Burmistrz Supraśla zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie ulicy Ottawskiej w Grabówce.<--break->

Rusza remont ul. Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia

Dodana: 28 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4814 Do końca sierpnia przyszłego roku ma potrwać budowa ul. Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Burmistrz Supraśla wyłonił wykonawcę, który już wkrótce rozpocznie prace.  Inwestycja warta prawie sześć i pół miliona złotych współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach projektu  pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.<--break->

Burmistrz Supraśla ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego

Dodana: 27 marca 2017
Zmodyfikowana: 27 marca 2017

Kiermasz sadzonek leśnych i ozdobnych "Las bliżej nas" - 22-23.04

Dodana: 23 marca 2017
Zmodyfikowana: 7 kwietnia 2017

4812 To już piętnasta edycja kiermaszu sadzonek leśnych i ozdobnych "Las bliżej nas" organizowanego przez Leśny Zakład Usługowy „Lasbud” Sp. z o.o. w Zaściankach. Odbędzie się on w weekend : 22-23 kwietnia 2017 r. przy ul. Szosa Baranowicka 39, w godzinach 9-17. Tradycyjnie podczas kiermaszu kontynuowana będzie akcja „Drzewko za makulaturę”.

Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Supraślu

Dodana: 22 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

Burmistrz Supraśla ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora  Przedszkola im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu

ul. Piłsudskiego 1a

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Supraślu- marzec 2017

Dodana: 20 marca 2017
Zmodyfikowana: 20 marca 2017

Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Supraślu- marzec 2017 jako plik do pobrania poniżej.

Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Dodana: 20 marca 2017
Zmodyfikowana: 20 marca 2017

Subskrybuje zawartość