Rodzinne warsztaty wielkanocne w CKiR w Supraślu

Dodana: 16 marca 2017
Zmodyfikowana: 29 marca 2017

4810 26 marca (niedziela) godz. 11.00-14.15
Galeria Zmienna CKiR

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) - decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt udziału: 20zł/os.
Zapisy pod numerem telefonu: 85 718 35 10.

Przetarg nieograniczony na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4804 Burmistrz Supraśla zapłasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegajacych na: Budowie doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach gm. Supraśl.

Nasi złoci jubilaci

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 21 marca 2017

4802 Dziewiętnaście par z gminy Supraśl świętowało pięćdziesiątą rocznice ślubu czyli Złote gody. Wszyscy jubilaci otrzymali medale za wieloletnie pożycie małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP wręczył Burmistrz Supraśla.

Rekrutacja do projektu „Młody i aktywny”

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4797 Projekt „Młody i aktywny” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Rusza budowa drogi do Henrykowa

Dodana: 8 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4793 3 467 577,85 złotych będzie kosztować budowa drogi do Henrykowa wraz z pętlą autobusową. Burmistrz Supraśla podpisał oficjalną umowę z generalnym wykonawcą – Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku. W ramach inwestycji powstanie dwa i pół kilometra utwardzonej nawierzchni, chodniki, zjazdy i pętla autobusowa.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sprawie propozycji projektów na obszarach rewitalizacji Gminy Supraśl

Dodana: 8 marca 2017
Zmodyfikowana: 8 marca 2017

4792 Szanowni Państwo, w związku z  przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Supraśl na lata 2017-2023 Burmistrz Supraśla zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie propozycji projektów na obszarach rewitalizacji Gminy Supraśl odbędą się w terminie od 16 marca roku do 20 kwietnia 2017 roku. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca 2017 roku (czwartek) w Domu Ludowym w Supraślu,o godz. 17.00. Kolejne spotkania odbędą się w Supraślu i w Sobolewie, czyli na dwóch obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

Zgłoś swój projekt rewitalizacji Gminy Supraśl

Dodana: 7 marca 2017
Zmodyfikowana: 8 marca 2017

4790 W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Supraśl  na lata 2017-2023, zachęcamy mieszkańców, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Terminy szczepień p/ko HPV

Dodana: 7 marca 2017
Zmodyfikowana: 7 marca 2017

I dawka HPV w dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek)

gabinet zabiegowy Zespół Szkół w Supraślu godz. 16.00

gabinet zabiegowy Zespół Szkół w Sobolewie godz. 17.30

II dawka HPV w dniu 24 maja 2017r. (środa)

gabinet zabiegowy Zespół Szkół w Supraślu godz. 16.00

Spotkanie w sprawie szczepienia p/ko HPV

Dodana: 7 marca 2017
Zmodyfikowana: 7 marca 2017

4789 Zapraszamy na spotkanie edukacyjne dla  rodziców i dzieci z rocznika 2004,
w dniu 3 kwietnia 2017r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół w Supraślu.

Subskrybuje zawartość