Akcess wybuduje przedszkole w Grabówce

Dodana: 2 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 2 sierpnia 2017

5477 Oferta białostockiej firmy Akcess Starosta i Wspólnicy sp.j. została wybrana w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie gminnego przedszkola w Grabówce, gm. Supraśl”. Firma spełniła wszelkie wymogi proceduralne i zaproponowała siedmioletni okres gwarancji na wykonane prace. Umowa na kwotę  7 227 103,60 zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa gminnego przedszkola wraz z instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej,  kanalizacji deszczowej, gazową wewnętrzną i wentylacją mechaniczną wraz z murem oporowym i zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na działkach nr geod. 104, 105/1, 67/2 i 145/3 przy ul. Leszczynowej w  Grabówce, gm.  Supraśl.

Budynek przedszkola zaprojektowano na planie kwadratu o boku długości około 42 m, jako budynek parterowy; wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, nakryty zielonym stropodachem. Budynek składa się z 3 skrzydeł, z których każde zawiera oddzielny blok funkcjonalny. Dwa równoległe skrzydła, mieszczą sale zajęć, blok administracyjno-biurowy oraz blok pomieszczeń technicznych, rozdzielone są wewnętrznym patio. Trzeci człon łączący dwa w/w skrzydła mieści przestrzenie ogólnodostępne, tj. wiatrołap, hall wejściowy, pokój nauczycielski, salę wielofunkcyjną z pomieszczeniami pomocniczymi i zakończony jest blokiem kuchennym.

Dane liczbowe budynku:

- powierzchnia zabudowy – 1.503,44m2

- powierzchnia użytkowa – 1.028,07m2

- kubatura  - 6.485,35m3

- wysokość budynku wynosi 4,20m, zaś w części budynku mieszącej salę wielofunkcyjną wysokość budynku wynosi 6,40m

- długość budynku - 42,00m

- szerokość budynku - 41,30m

- liczba kondygnacji - 1

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane:

- fundamentowanie – zaprojektowano płytę fundamentową żelbetową

- konstrukcje ścienne – zaprojektowano jako murowane z cegły silikatowej pełnej o szer. 24 i 18cm, nadproża z beleczek z betonu sprężonego o przekroju 12x12cm

- konstrukcje żelbetowe, monolityczne – przekrycia o znacznej rozpiętości zaprojektowano z betonu monolitycznego szer.24cm; stropy o niewielkiej rozpiętości zaprojektowano  jako płyty żelbetowe o wys. 12cm; wieńce stropowe monolityczne;

- konstrukcje sprężone prefabrykowane – stropy o znacznych rozpiętościach zaprojektowano z płyt sprężonych kanałowych strunobetonowych

- konstrukcje drewniane – część świetlików na dachu zaprojektowano jako konstrukcje drewniane

- dachy - zaprojektowano dachy płaskie, żelbetowe o zerowym spadku z wpustami dachowymi wewnętrznymi i przelewami awaryjnymi. W projekcie występują dachy  zielone i balastowe, zabezpieczone warstwą żwiru.

Rozwiązania materiałowe zewnętrzne

- elewacje – zaprojektowano z desek modrzewiowych gr.22mm; na elewacji południowej zaprojektowano elewację z blachy trapezowej T35 ocynkowanej i powlekanej; na ścianach stołówki zaprojektowano elewację z blachy na rąbek stojący lub z kaset miedzianych na deskowaniu pełnym; na naświetlach dachowych zaprojektowano elewacje i dach z blachy tytan-cynk na rąbek stojący lub z kaset metalowych na deskowaniu pełnym

- cokół betonowy - zaprojektowano z elementów prefabrykowanych L

- stolarka i ślusarka zewnętrzna - zaprojektowano okna i drzwi drewniane szklone szkłem zespolonym, potrójnym, dwukomorowym, w elewacji południowej zaprojektowano ślusarkę EI 60 z drzwiami EI 30, zaprojektowano świetliki dachowe NRO izolowane z pokryciem akrylowym PMMA lub z poliwęglanu komorowego,  czterowarstwowego.

 

Rozwiązania materiałowe wewnętrzne

-ściany wewnętrzne – murowane z cegły silikatowej pełnej o szer. 24,18cm i 12cm; nadproża z beleczek z betonu sprężonego o przekroju 12x12cm;

- tynki – maszynowe, cienkowarstwowe cementowo-wapienne

- powłoki malarskie – farby matowe, silikatowe, paroprzepuszczalne

, odporne na starzenie, ścierani i zmywalne;

- okładziny akustyczne -  sali wielofunkcyjnej zaprojektowano okładziny akustyczne ścian z płyt z wełny drzewnej

- okładziny ścienne z płytek ceramicznych – w sanitariatach płytki 5x5cm, w pomieszczeniach kuchennych 20x20cm

- sufity – podwieszane z płyt GK częściowo perforowanych

- posadzki – w hallu i na powierzchnia komunikacyjnych z płytek ceramicznych 5x5cm, w pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w pomieszczeniach technicznych stosować posadzki z żywicy epoksydowej, w pomieszczeniach biurowych stosować wykładziny tekstylne obiektowe, w pomieszczeniach pomocniczych stosować wykładziny PCV obiektowe, w salach zajęć dydaktycznych i w sali wielofunkcyjnej stosować wykładziny kauczukowe;

- stolarka i ślusarka wewnętrzna – drzwi drewniane płytowe, witryny drewniane,

 

Instalacje wewnętrzne:

- instalacje sanitarne – instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji tłuszczowej, instalacja solarna, kotłownia i instalacja gazowa, instalacja c.o. i instalacja GWC, instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej, wyciąg z okapów, instalacja klimatyzacji freonowej;

- instalacja elektryczna - rozdzielnice obiektowe, wyłączenie pożarowe, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja fotowoltaiczna

- instalacja gazowa, kotłownia gazowa

- wentylacja mechaniczna

 

Zagospodarowanie terenu:

- rozbiórka obiektów znajdujących się na terenie inwestycji: placu zabaw, skarpy i ogrodzenia, wycinkę niektórych drzew,

- utwardzenie terenu, nawierzchnie biologicznie czynne, ogrodzenie, budowa muru oporowego,  trawnik i nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury i wyposażenie placu zabaw;

- przyłącza sanitarne zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej;

- instalacje elektryczne - zasilanie budynku - WLZ, oświetlenie terenu.

Uwaga: budowa słupa  elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV zostanie wykonana przez PGE Dystrybucja S.A.

 

2)      Zakres robót obejmuje:

 

a) Roboty budowlane: -roboty rozbiórkowe, -roboty ziemne, -fundamenty, -ściany fundamentowe, -ściany i stropy, -dach –konstrukcja i pokrycie, -ślusarka i stolarka otworowa, -tynki i okładziny wewnętrzne, -podłogi i posadzki, -malowanie, -elewacje, -ślusarka, -roboty zewnętrzne.

b) Roboty elektryczne -  zasilanie budynku, oświetlenie terenu, rozdzielnice obiektowe, wyłączenie pożarowe, instalacja oświetlenia, instalacja gniazd wtyczkowych, instalacja uziemienia, instalacja odgromowa, instalacja i ochrony przepięciowej, instalacja ochrony od porażeń, instalacja fotowoltaiczna;

c) Roboty sanitarne- przyłącza sanitarne zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej, instalacja wodociągowa i hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji tłuszczowej, instalacja solarna, kotłownia i instalacja gazowa, instalacja c.o. i instalacja GWC, instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej, wyciąg z okapów, instalacja klimatyzacji freonowej;

d) Dostawę i montaż wyposażenia zaplecza gastronomicznego, wyposażenia toalet, wyposażenia ruchomego, meble projektowane wbudowane, pozostałe elementy wyposażenia;

e) Odebranie budynku przez odpowiednie służby (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany),

f)  Wykonanie badań i pomiarów niezbędnych do odbioru przez odpowiednie służby oraz uczestnictwo w odbiorach w/w służb.

 

Termin realizacji 29.06.2018 r.