Batalia o budżet 2016

Dodana: 12 października 2017
Zmodyfikowana: 12 października 2017

6009 We środę, 11 października br. w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym rozstrzygnęła się ostatecznie sprawa wniesiona przez radnego Józefa Fiłonowicza dotycząca unieważnienia budżetu gminy Supraśl na 2016 rok.

Przypomnijmy: na sesji 31 stycznia 2016 roku Rada Miejska uchwaliła budżet. Na sali stwierdzono qorum, tj. obecność 8 radnych. Siedmiu radnych głosowało za przyjęciem budżetu. Ósmy radny - Józef Fiłonowicz, stojąc i rozmawiając z innymi radnymi, nie wziął udziału w głosowaniu. W świetle powyższego uchwała budżetowa na 2016 rok została uchwalona, gdyż radny Józef Fiłonowicz pomimo że nie wziął czynnego udziału w głosowaniu był obecny na sali narad. Czyli było qorum.

Radny Józef Fiłonowicz zaskarżył podjętą uchwałę budżetową twierdząc, że  uchwała została podjęta bez quorum, ponieważ pięciu radnych wyszło z sali, a on sam „nie zdążył” wyjść choć w rzeczywistości był obecny na sali narad, jednak stojąc i rozmawiając z innymi radnymi, nie wziął udziału w głosowaniu.

We środę 11.10.2017r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił wniosek skarżącego. W ten sposób Rada Miejska wygrała tę sprawę.

6010 Siedmiu radnych Rady Miejskiej w Supraślu głosowało za budżetem na 2016 rok. Ósmy radny - Józef Fiłonowicz, stojąc i rozmawiając z innymi radnymi, nie wziął udziału w głosowaniu, jednak był obecny na sali.