„Bortech” oświetli przejścia dla pieszych w Zaściankach

Dodana: 12 kwietnia 2017
Zmodyfikowana: 12 kwietnia 2017

4864 Burmistrz Supraśla rozstrzygnął postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 65 w Zaściankach. Inwestycją zajmie się firma Bortech Piotr Borowski z miejscowości Igryły koło Sokółki. <--break->

 W sumie do przetargu zgłosiły się trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, Zakład Instalacji Elektrycznych Mirosław Naliwajko i Bortech Piotr Borowski, który inwestycję wycenił na 91 758,00 zł brutto oraz zaproponował siedmioletni okres gwarancji.

Pozostali wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniały wymagania określone w specyfikacji, jednak otrzymali mniejszą niż firma Bortech Piotr Borowski liczbę punktów.