Budowa drogi: Ciasne – Grabówka na Komisji Infrastruktrury Rady Powiatu.

Dodana: 7 września 2017
Zmodyfikowana: 11 września 2017

W dniu 07.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Białostockiego, na której  rozpatrywany był wniosek Burmistrza Supraśla dr Radosława Dobrowolskiego o złożenie przez Powiat Białostocki aplikacji o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) budowy drogi Ciasne Grabówka. Obecny na komisji Zastępca Burmistrza Marek Szutko oraz Radni Powiatu Wojciech Fiłonowicz oraz Henryk Suchocki przedstawili szereg argumentów przemawiających za koniecznością budowy tej drogi. Ku ogólnemu zdziwieniu zgromadzonych na sali zdecydowanym przeciwnikiem inicjatywy Burmistrza budowy drogi w gminie Supraśl był Michał Kozłowski Radny Powiatu wybrany głosami mieszkańców gminy Supraśl, przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Supraślu. Zdecydowaną większością głosów Radni Powiatu pozytywnie zaopiniowali wniosek Burmistrza Supraśla o złożenie przez Powiat Białostocki wniosku o dofinansowanie w ramach NPRDL budowy drogi Ciasne-Grabówka.

Nagranie wypowiedzi M.Kozłowskiego.