Budowa Kodeksu Supraskiego rozpoczęta

Dodana: 11 maja 2017
Zmodyfikowana: 11 maja 2017

4928 Budowa ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ruszyła z kopyta. Prace postępują z dnia na dzień a efekty widać już gołym okiem.

4929

4930

4931

4932

– Ta inwestycja to niewątpliwie rozwój uzdrowiska i całego regionu, zarówno dla inwestujących w zakłady przyrodolecznicze przedsiębiorców jak i dla turystów i mieszkańców – powiedział Radosław Dobrowolski Burmistrz Supraśla.

Długo wyczekiwana przebudowa była możliwa dzięki przynależności Supraśla do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w skąd którego wchodzi dziesięć gmin.

- Droga do realizacji tego projektu była dość skomplikowana, ale dzięki staraniom Pana Burmistrza Dobrowolskiego udało nam się osiągnąć cel – podkreśliła dr Dorota Perło, dyrektor biura BOF.

Inwestycja kosztować będzie 6 428 718,00 zł, z czego ok trzech mln zł stanowić będzie dofinansowanie UE w ramach projektu  pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.

Zakres prac na ul. Kodeksu Supraskiego obejmie wykonanie  nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów bramowych, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej z separatorem, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią, zaś budowa z rozbudową ulicy Rymarka obejmie: budowę nawierzchni jezdni, chodników, ciągu pieszo- rowerowego, zjazdów bramowych, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Ponadto do ulicy  Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu powstanie droga dojazdowa z chodnikami, siecią.

Wybudowana też zostanie sieci oświetlenia ulicznego, sieci telefonicznej, sieci gazowej, kabli energetycznych.

Dodatkowo będą ustawione tablice pamiątkowe, informujące o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską w ramach projektu  RPOWP: „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.