Budowa ul. Ottawskiej w Grabówce

Dodana: 12 lipca 2017
Zmodyfikowana: 12 lipca 2017

5182 Trwają roboty drogowe na ulicy Ottawskiej w Grabówce. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz niezbędną infrastruktura podziemną: kanalizacją deszczową, sanitarną. Zostanie przebudowany gazociąg i linia energetyczna. Powstaną też chodniki wjazdy bramowe, w tym na części odcinka od ul. Klonowej do ul. Indyjskiej zaprojektowano nawierzchnię ulicy jako ciąg pieszo-jezdny. Przewidywany termin zakończenia prac zaplanowano na koniec września tego roku.

Ulica Ottawska przebiega na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej.

5176

5177

5178

5179

5180