Budżet Obywatelski 2017 - Gmina Supraśl

Dodana: 17 maja 2016
Zmodyfikowana: 28 kwietnia 2017

06.10.2016r. -
WYNIKI GŁOSOWANIA (kliknij)

KARTA DO GŁOSOWANIA - POBIERZ (kliknij)

Głosowanie trwa od 03 września 2016 do 30 września 2016 roku

Lista projektów poddanych pod głosowanie - Wyniki weryfikacji projektów pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. oceny wniosków proponowanych do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego Gminy Supraśl na rok 2017 (kliknij)

WYKAZ PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA NA ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 (KLIKNIJ)


Krok 1

01 czerwca - do 30 czerwca 2016 r.

Zgłaszanie pomysłów

Zasady:

1. Pobierz formularz zgłoszenia projektów (w załączniku)  lub w wyznaczonych punktach.

2. W kilku zdaniach opisz na czym będzie polegało zadanie - pomysł, uzasadnij, podaj przybliżony koszt jego realizacji.

3. Znajdź min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy poprą Twój pomysł (nie dotyczy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).

4. Złóż formularz w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w filii Urzędu – w Zaściankach lub zeskanuj wypełniony i podpisany formularz i przyślij na adres budzetobywatelski2017@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2017 - formularz .

Krok  2

04-lipca - 29 sierpnia 2016 r.

weryfikacja projektu

Na etapie weryfikacji Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego będzie sprawdzać pomysły-projekty, ich zgodność z  Uchwałą nr XX/200/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Supraśl konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Supraśl na odrzucony rok 2017.

Wniosek będzie pozytywnie zweryfikowany  przez  Komisję jeżeli w wyniku procedury weryfikacji okaże się, że zawiera on istotne informacje potrzebne do analizy propozycji projektów i nie ma uchybień formalnych. Ponadto projekt musi być możliwy do realizacji pod względem merytorycznym (np. Gmina Supraśl powinna posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy projekt-zadanie).

W sytuacjach, w których koszt zadania podany przez Wnioskodawcę odbiega od realnych kosztów wykonania zadania, Komisja może skorygować koszt danego projektu na podstawie średnich i typowych danych dla danego typu zadania.

Krok 3

02 września 2016 r.

ogłoszenie listy projektów


Wszystkie propozycje zgłoszone do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego, zaakceptowane przez Komisję  zostaną zamieszczone na stronie www.suprasl.pl oraz na kartach do głosowania

Krok 4

03 -30 września 2016 r.

GŁOSOWANIE

Uwaga! Można zagłosować na maksymalnie 3 projekty

Głosujemy za pomocą kart do głosowania, które będą dostępne (od września 2016 r.) na stronie www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych miejscach (w załączeniu). Można także zeskanować wypełnioną kartę do głosowania i przesłać ją  na adres budzetobywatelski2017@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2016 – głosowanie.

Krok 5

09 października 2016r.

wyniki głosowania


Do realizacji zostaną przeznaczone projekty-zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 zadania pochodzące z danego sołectwa/miejscowości.

Oficjalna lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 roku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.suprasl.pl oraz w mediach lokalnych.

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty-zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 zadania pochodzące z danego sołectwa/miejscowości.

Oficjalna lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 roku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.suprasl.pl oraz w mediach lokalnych.


ZałącznikWielkość
ulotka BO Supraśl 2017.pdf1.7 MB
Harmonogram.pdf123.34 KB
wykaz punktów pobrania kart.pdf177.65 KB
BO 2017 Zarzadzenie Burmistrza.pdf944.77 KB
FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU.pdf370.17 KB
Informacja ws. punktów do głosowania.pdf639.1 KB
Informacja o pozytywnie zweryfikowanych projektach-26.08.2016.pdf1.45 MB
karta do głosowania.pdf365.06 KB
protokol komisji liczenie glosow.pdf1.27 MB
200 w sprawie budżetu obywatelskiego.pdf305.81 KB