Budżet Obywatelski 2018

Dodana: 31 maja 2017
Zmodyfikowana: 9 czerwca 2017

5022 2 976 814,65 zł
to kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski Gminy Supraśl na 2018 rok.

Do 10 lipca mieszkańcy Gminy Supraśl mogą zgłaszać swoje pomysły na jakie inwestycje wydać te pieniądze.

 

Krok 1

zgłoś swój pomysł na to, co ma powstać w Twojej okolicy

01 czerwca – 10 lipca 2017 r.

 Zasady:

1. Pobierz formularz zgłoszenia projektów ze strony www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych punktach (patrz tabela).

2. W kilku zdaniach opisz na czym będzie polegało zadanie - pomysł, uzasadnij, podaj przybliżony koszt jego realizacji.

 

3. Znajdź min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy poprą Twój pomysł (nie dotyczy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).

4. Złóż formularz w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w filii Urzędu – w Zaściankach lub zeskanuj wypełniony i podpisany formularz i przyślij na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - formularz .

UWAGA! Wartość zadania  zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50% całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

 

Krok  2

weryfikacja projektu

do 30 sierpnia 2017 r.

 

Na etapie weryfikacji Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego będzie sprawdzać pomysły-projekty, ich zgodność z  Uchwałą nr Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r. Rozwiązania prawne naszego Budżetu Obywatelskiego sprzyjają zgłaszaniu projektów, które będą rozwiązywały problemy większej ilości mieszkańców, wykraczając często poza obręb jednego sołectwa.

Wniosek będzie pozytywnie zweryfikowany  przez  komisję jeżeli w wyniku procedury weryfikacji okaże się, że zawiera on istotne informacje potrzebne do analizy propozycji projektów i nie ma uchybień formalnych. Ponadto projekt musi być możliwy do realizacji pod względem merytorycznym (np. Gmina Supraśl powinna posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy projekt-zadanie).

W sytuacjach, w których koszt zadania podany przez Wnioskodawcę odbiega od realnych kosztów wykonania zadania, Komisja może skorygować koszt danego projektu na podstawie średnich i typowych danych dla danego typu zadania.

 

Krok 3

ogłoszenie listy projektów

31 sierpnia 2017 r.

Wszystkie propozycje zgłoszone do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego, zaakceptowane przez Komisję  ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną zamieszczone na stronie www.suprasl.pl oraz na kartach do głosowania.

 

 

Krok 4

GŁOSOWANIE

01 września  – 25 września 2017 r.

można zagłosować na maksymalnie 3 projekty

Głosujemy za pomocą kart do głosowania, które będą dostępne na stronie www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych miejscach (patrz tabela). Można także zeskanować wypełnioną kartę do głosowania i przesłać ją  na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 – głosowanie.

 

 

Krok 5

wyniki głosowania

22  października 2017r.

 

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty-zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 zadania pochodzące z danego sołectwa/miejscowości.

Oficjalna lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2019 roku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.suprasl.pl oraz w lokalnych mediach.

Tu możesz pobrać „Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 r.” oraz „Kartę do głosowania” (kliknij)

ZałącznikWielkość
Zarządzenie Budżet Obywatelski 2018.pdf251.19 KB
PLAKAT_@.jpg958.35 KB
Ulotka 2017 BUDZET_SUPRASL.pdf581.62 KB
FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU 2018.pdf370.03 KB
Uchwała RM.pdf306.96 KB