Bulwary po obu stronach granicy – partnerski projekt z Brzostowickim Zakładem Komunalnym na Białorusi złożony

Dodana: 3 lipca 2017
Zmodyfikowana: 3 lipca 2017

5103

W dniu 30.06.2017 Burmistrz Supraśla wraz z Dyrektorem Brzostowickiego Zakładu Komunalnego, Panem Wiktorem Zamirowskim podpisali partnerski wniosek aplikacyjny o środki unijne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś –Ukraina, pt.: „Cross-border cooperation development to promote local culture”.

Wyniki konkursu, w którym nasz partnerski projekt bierze udział, będą znane za kilka miesięcy. Jeśli uzyskamy środki unijne w Supraślu zostaną przedłużone bulwary nad rzeką, możliwe że już w 2018 roku.

Wspólnie przygotowany projekt zakłada działania w zakresie promocji lokalnej kultury – kultury w wielu punktach wspólnej dla obu Partnerów. Dla realizacji celów projektu, zarówno w Supraślu jak i w Brzostowicy na Białorusi, wybudowane zostaną bulwary nadrzeczne – miejsce do rekreacji i działalności kulturalnej miejscowej ludności.

Wyniki konkursu, w którym nasz partnerski projekt bierze udział, będą znane za kilka miesięcy.