Drugi przetarg na budowę ulicy Kościelnej w Supraślu

Dodana: 4 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 4 sierpnia 2017

5513 Gmina Supraśl w imieniu której działa Burmistrz Miasta Supraśl z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę ul. Kościelnej w Supraślu". Oferty można składać do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 11:00. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Kościelnej w Supraślu – I etap, który polega na wykonaniu nawierzchni jezdni w krawężnikach kamiennych – bez chodników i wjazdów przewidzianych do realizacji w II etapie. Zamówienie obejmuje wykonanie I etapu remontu, budowy i przebudowy ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ul. Piłsudskiego wraz z niezbędną infrastruktura podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, przebudową wodociągu azbestowo-cementowego oraz regulacji armatury do poziomu nowej nawierzchni.

Szczegółowe ogłoszenie i dokumentacja (kliknij)