III Forum Przedsiębiorców Gminy Supraśl

Dodana: 21 kwietnia 2017
Zmodyfikowana: 21 kwietnia 2017

4873 Już w najbliższy poniedziałek - 24 kwietnia o godz. 11:00 w Domu Ludowym w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 11 odbędzie się III Forum Przedsiębiorców Gminy Supraśl.

W tym roku kwestią kluczową będą ulgi i zwolnienia w podatkach i możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach RPOWP. Specjaliści przybliżą też rolę jaką, od 1 marca 2017 roku odgrywa nowy organ administracyjny łączący ze sobą administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną, czyli Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). 

Jest to inicjatywa cykliczna, organizowana przez Urząd Miejski w Supraślu. Biorą w niej udział przedsiębiorcy i pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Supraśl. Na forum poruszane są tematy ważne dla przedsiębiorców. Uczestnicy uzyskują solidną dawkę wiedzy pozwalającej na bezpieczne prowadzenie firmy, przede wszystkim w obszarze zarządzania finansami, optymalizacji podatkowej, zwiększenia efektywności biznesowej i promocji.  Jest to doskonała okazja do nawiązania ciekawych kontaktów, wymiany poglądów i doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, a przede wszystkim zawiązania dialogu na szczeblu samorząd-przedsiębiorca.  

W forum mogą wziąć udział: właściciele firm, wspólnicy, prokurenci, członkowie zarządu w spółce posiadającej siedzibę, oddział lub filię na terenie gminy Supraśl, oraz osoby zatrudnione na umowę o pracę firmy mającej siedzibę na terenie gminy Supraśl.

PROGRAM:

11:00 Rozpoczęcie III Forum Przedsiębiorców Gminy Supraśl
– dr Radosław Dobrowolski Burmistrz Supraśla

11:15- 11:40 – „Możliwości współpracy międzynarodowej i ocena poziomu innowacyjności w firmie” 
- Anna Wrzesińska z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

11:45 – 12:15 - „Możliwości aplikowania przez przedsiębiorców o środki unijne w ramach RPOWP działanie 1.5”
- Joanna Sokólska, Dyrektor Biura LGD Puszcza

12:20 – 12:55 – „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w Województwie Podlaskim”
- Margeryta Piekarska, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

13:00 – 13:30 – „KAS czyli Krajowa Administracja Skarbowa i jej wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej po 1 marca 2017r.” 
- Wiesław Kuc, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

13:35 – 13:50 – Przerwa kawowa

13:55 – 14:15 –  „Nowa uchwała Rady Miejskiej w Supraślu o zwolnieniach od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców”
– Mariusz Żukowski, Sekretarz Gminy Supraśl

14:20 – 14:40 – Dyskusja  

14:45 - Zakończenie III Forum Przedsiębiorców Gminy Supraśl