Aktualności

Ogłoszenie wyników konkursu dot. opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części założenia ogrodowo-parkowego Ojców Bazylianów z połowy XVIII wieku – Ogród Saski w Supraślu
22 maja 2017
22 maja 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 15:40, w sali posiedzeń (I piętro) w Urzędzie Miejskim w Supraślu odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu na opracowanie szczegółowej koncepcji rewaloryzacji części założenia ogrodowo-parkowego Ojców Bazylianów z połowy XVIII wieku – Ogród Saski w Supraślu na dz. Nr 1307, 1309, 562/4, 562/3, 562/2, 1311 i dokonana identyfikacja wszystkich prac przyporządkowująca prace na podstawie kodów rozpoznawczych do poszczególnych Uczestników.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Magdalena Szymańska
Supraski Jarmark Zdrowej Żywności i Rękodzieła - 28 maja
16 maja 2017
16 maja 2017

4956

Magdalena Szymańska
Zapraszamy na Dni Supraśla 27- 28 maja
16 maja 2017
16 maja 2017

4961

Magdalena Szymańska
Spotkanie klubu globtroterów TOTUTOTAM- Andaluzja
23 maja 2017
23 maja 2017

4978

Magdalena Szymańska
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej "O Złotą Wstęgę Solczy"
17 stycznia 2017
17 stycznia 2017
Magdalena Szymańska