Kolejna ulica w remoncie

Dodana: 8 listopada 2017
Zmodyfikowana: 8 listopada 2017

6212 Trwa budowa ulicy Wojskowej w Sowlanach. W ramach prac wykonano wymianę gruntu i warstwę podbudowy z kruszywa łamanego.

6213

6215