Kolejny dzień prac

Dodana: 7 listopada 2017
Zmodyfikowana: 7 listopada 2017

6205 Na odcinku ul. Rymarka w Supraślu wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na jezdni i podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej. Trwają prace związane z uzbrojeniem ul. Kodeksu Supraskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Białostocką.6206

6207