Kolejny tydzień prac na ul. Nowej w Supraślu

Dodana: 11 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 11 sierpnia 2017

5558 Ułożono chodniki i wjazdy na odcinku od ul Dolnej do Lewitówki, zaś na odcinku od Lewitówki do Alei Niepodległości ułożono krawężniki.

5559

5560

5561

5562

5563

5564