Komisja ds. Uzdrowiska

Dodana: 5 lipca 2017
Zmodyfikowana: 5 lipca 2017

sala narad - Urząd Miejski w Supraślu

05.07.2017 r. godz. 1630 

1)   Otwarcie - przyjęcie porządku dziennego.

2)   Pismo Pani Haliny Litwinowicz w sprawie ciągłego piłowania drewna przez sąsiadów

3)   Sprawy różne – wolne wnioski.

4)   Zakończenie.