Lepsze drogi do Jałówki i Surażkowa

Dodana: 3 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 3 sierpnia 2017

5492 Żwirowanie dróg gminnych to zadania, które Gmina Supraśl zeralizowała w ramach funduszy sołeckich wsi Jałówka i Surażkowo. Rady sołeckie obu sołectw zadecydowały, że pulę środków przewidzianych w ramach funduszy sołeckich na 2017 rok przeznaczą właśnie na ten cel.

JAŁÓWKA

5481

5482

5483

5484

5485

SURAŻKO

5486

5487

5488

5489