Mieszkańcy proponują inwestycje

Dodana: 13 lipca 2017
Zmodyfikowana: 14 lipca 2017

5198 Dziewięć wniosków wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Supraślu w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na 2018 rok. Wnioskodawcy - Mieszkańcy gminy Supraśl zaproponowali projekty na łączną wartość prawie osiem milionów sto tysięcy złotych.

Zaproponowano następujące inwestycje:

1.  „Budowa ulicy Cegielnianej w Supraślu” – budowa jezdni, chodników, oświetlenia i niezbędnej infrastruktury podziemnej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu.  Długość drogi 355 m. Szacunkowy koszt – 500 000 zł

2. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach” – budowa stacji uzd. wody oraz wiaty na agregat prądotwórczy, zbiornik wyrównawczy, zamontowanie urządzeń do napowietrzania i filtrowania. Koszt – 1 488 000 zł

3. Nowe ogrodzenie OSP Ogrodniczki to bezpieczeństwo – budowa 130 metrów nowego ogrodzenia o wys. 1,5 m. wraz z podmurówką przy remizie OSP w Ogrodniczkach. Koszt szacunkowy – 28 000 zł

4. „Miejsce przyjazne rodzinom – modernizacja boiska i placu zabaw, budowa siłowni „pod chmurką” oraz remont budynku starej mleczarni w Ogrodniczkach” to projekt, który zakłada modernizację istniejącego placu zabaw i boiska trawiastego wraz z trybunami, budowę siłowni zewnętrznej, monitoringu, ogrodzenia, oświetlenia oraz  remont budynku starej mleczarni i przekształcenie jej w dwie szatnie i pomieszczenia socjalne. Koszt inwestycji to 150 600 zł.

5.  „Park Grecki w Zaściankach”. Projekt przewiduje wykupienie przez Gminę Supraśl dziesięciu działek u zbiegu ulic Greckiej i Szosa Baranowicka w Zaściankach, uporządkowanie terenu, przygotowanie dokumentacji architektonicznej oraz wykonanie Parku Greckiego w formie „amfiteatru” nawiązującego do starożytnej greckiej agory, który byłby miejscem spotkań i zebrań mieszkańców. Szacunkowy koszt – 1 450 000 zł

6. Projekt pn . „Skatepark, siłownie i place zabaw oraz parking przy szkole i świetlicy w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie” zakłada: doposażenie placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej i naprawę boiska przy świetlicy wiejskiej w Henrykowie, doposażenie placu zabaw i budowę parkingu przy szkole w Sobolewie, budowę skateparku i pumptrucku (toru rowerowego) w Sobolewie oraz budowę parkingu przy doposażenie placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej przy blokach w Sobolewie i parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sobolewie. Projekt zakłada też doposażenie placu zabaw, budowę siłowni zewnętrznej i parkingu  przy świetlicy w Sowlanach. Szacunkowy koszt całości projektu to 1 466 000 złotych.

7.  „Budowa nawierzchni ulicy Malinowej w Grabówce” za kwotę 1488 407,32 zł zakłada budowę nawierzchni ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

8.  „Oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Zaściankach” obejmuje montaż dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Dolnej w Zaściankach. Koszt inwestycji to 20 000 zł.

9.       „Budowa nawierzchni ulicy Tygrysiej w Sobolewie” za kwotę 1 488 407 zł zakłada utwardzenie ok 1000m drogi.

 

Wszystkie w/w propozycje Mieszkańców gminy Supraśl zostaną zweryfikowane przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego powołaną przez Burmistrza Supraśla. Lista projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu zostanie ogłoszona 31 sierpnia br na stronie www.suprasl.pl

Następnie Mieszkańcy Gminy Supraśl od pierwszego do dwudzuestego piątego września będą głosować na maksymalnie trzy zadania-projekty, które według nich zasługują na realizację.

O tym, które projekty wygrały i zostaną zrealizowane w przyszłym roku dowiemy się 22 października.