Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji

Dodana: 13 listopada 2017
Zmodyfikowana: 14 listopada 2017

6195 Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w terminie od  07.11.2017 do 20.11.2017 odbędą się konsultacje projektu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023.

 Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 poprzez zgłoszenie uwag i opinii.

Konsultacje odbędą się w dniach od 07.11.2017 r. do 20.11.2017 r. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag i opinii zostanie udostępniony w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, jak też w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz BIP Gminy.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 14.11.2016 r. (wtorek) zostanie także uruchomiony Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy Urzędu, gdzie będzie można zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wykonawca dokumentacji udzieli pomocy w wypełnianiu formularza uwag i opinii.

Ewentualne zapytania w sprawie konsultacji społecznych można kierować telefonicznie pod nr 607 428 688 lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@suprasl.pl.
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na niniejszej stronie internetowej Gminy Supraśl w zakładce Rewitalizacja oraz na profilu facebookowym.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl !

LPR - PROJEKT (kliknij)

Formularz konsultacji i opinii(kliknij)