Odszedł Wojciech Załęski

Dodana: 13 września 2017
Zmodyfikowana: 13 września 2017

5767 Dzisiaj nad ranem odszedł po ciężkiej chorobie znany i zasłużony supraślanin Wojciech Załęski. Był rzeźbiarzem, nauczycielem, pisarzem, publicystą, miłośnikiem polskiej historii i Puszczy Knyszyńskiej.

Wojciech Załęski był absolwentem liceum plastycznego w Supraślu z 1964r. Studia ukończył w 1969r. W pracowni rzeźby prof. Franciszka Duszenki (twórca pomnika Westerplatte) w Państwowej Wyższej Szkole Nauk Plastycznych w Gdańsku. Zasłynął jako wszechstronny artysta, rzeźbiarz, literat, pedagog, kolekcjoner i znawca sztuki Podlasia, archeologii i historii. Te pasje zrodziły bogate prywatne archiwum, sukcesywnie uzupełniane, które często bywa źródłem prac uczniowskich, magisterskich i dyplomowych na wyższych uczelniach oraz wydawnictw związanych z Supraślem. Jego unikatowy w skali kraju zbiór liczy tysiące zdjęć, relacji i archiwaliów.

Po upadku w Polsce komunizmu został redaktorem naczelnym  regionalnego pisma „Supraśl-Nazukos” (1990-2009). Pisał felietony o różnorodnej tematyce, historycznej i współczesnej, uzupełniane rysunkami satyrycznymi o tematyce społecznej i politycznej. Był jednym ze współzałożycieli Collegium Suprasliense – stowarzyszenia zajmującego się szeroko pojętą kulturą małych miast i prowadzącego działalność wydawniczą. Jest autorem cyklu wydawniczego „Supraski Raptularz”, w ramach którego opracował m.in. pozycje: „Straty wojenne Supraśla”, „Eliasz – fenomen pogranicza świadomości”, „Supraśla czas miniony”, „Hecz precz stała się rzecz: wydobyte z kufra pamięci”. Ponadto napisał przewodnik „Spacerem po Supraślu” i opracowanie zaginionego obrazu „Supraska Madonna”. Załęski przygotowywał rozprawy na konferencje naukowe  Collegium Suprasliense, które później były drukowane w Acta Collegii Suprasliensis.

Oddzielny rozdział życia Wojciecha Załęskiego to praca pedagogiczna w Liceum Plastycznym w Supraślu. Do szkoły powrócił po studiach w 1970r. i pracował tu do 2001r.  W latach 1976-1979 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. Różnorodność zainteresowań Artysty miała ogromny wpływ na styl pracy z młodzieżą. Nauczał wielu przedmiotów: historii sztuki, krótko tkactwa artystycznego, najdłużej jednak snycerstwa – specjalizacja formy użytkowe, na rozwój której miały ogromny wpływ od samego początku, jako kierownik sekcji przedmiotów artystycznych. W poszukiwaniu nowych rozwiązań, w ramach tej specjalizacji, częściowo było wprowadzone jubilerstwo, ceramika i kowalstwo artystyczne, jak też zalążki późniejszej specjalizacji – techniki graficzne. Na szczególną uwagę zasługują pięknie opracowywane graficznie tomiki poezji.

Wiele prac wykonanych przez uczniów w pracowniach form użytkowych pod kierunkiem m.in. Wojciecha Załęskiego to rzeźby i akcenty plastyczne na rzecz Supraśla. Jako wychowawca miał ogromny wpływ na swoich podopiecznych. Rozbudzał ich zainteresowania, o czym świadczą wspomnienia absolwentów.

W 2013 roku Książnica Podlaska zrealizowała film pt. “Wojciech Załęski - supraski Leonardo”. I ten tytuł najlepiej oddaje znaczenie i zasługi Załęskiego dla naszej małej ojczyzny.  

na podst. książki “Porta Supraśla” Stanisławy Łajewskiej-Szypluk

5768

5771

5772