Odzyskać dawną świetność Ogrodu Saskiego

Dodana: 7 lipca 2017
Zmodyfikowana: 7 lipca 2017

5133 List intencyjny w sprawie badań archeologicznych i rewaloryzacji XVIII-wiecznego założenia ogrodowo-parkowego w Supraślu, zwanego Ogrodem Saskim został podpisany dzisiaj w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Sygnatariusze listu – prof. UwB dr hab. Mirosława Kupryjanowicz, Burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski oraz dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski – podkreślali zgodnie wyjątkowość przedsięwzięcia. Ostatnio podobne prace badawcze prowadzone były w Ogrodzie Branickich w Białymstoku.

– To ważna chwila dla Supraśla, środowiska naukowego i muzealniczego – podkreślał dyrektor Andrzej Lechowski. – Nieczęsto zdarza się, by wizje i plany intelektualne różnych środowisk zbiegały się tak harmonijne w celu realizacji przedsięwzięcia, które będzie służyło nam wszystkim.

Jednym z najważniejszych celów badań nad założeniami ogrodowo-parkowymi, jest analiza pozostałości organicznych.

– Mamy nadzieję, że – podobnie jak to się stało w Ogrodzie Branickich w Białymstoku – będziemy mogli udzielić konkretnych odpowiedzi na pytania o skład gatunkowy roślinności, która występowała w Ogrodzie Saskim, co da podstawę do jej odtworzenia – mówiła prof. Mirosława Kupryjanowicz.

Pracownicy działu archeologii Muzeum Podlaskiego będą pracowali m.in. nad ustaleniem pierwotnego przebiegu alei parkowych oraz stanowisk poszczególnych upraw. Będą też prowadzone badania z użyciem georadaru, które dadzą odpowiedź na najistotniejsze pytanie o formę i rozległość ogrodu.

- Chcemy, by Ogród Saski odzyskał dawną świetność i został dostosowany do współczesnych funkcji Uzdrowiska Supraśl – mówił Radosław Dobrowolski. – Nie wiemy, jakie konkretnie wyniki przyniosą badania, jednak bez wątpienia poszerzą naszą wiedzę, będą pierwszym, niezbędnym krokiem na drodze do odtworzenia pierwotnego stanu ogrodu.

Prace badawcze w Supraślu potrwają od 15 lipca do końca września 2017 r. Prezentacja wyników planowana jest w pierwszym kwartale 2018 r.

TEKST listu intencyjnego(kliknij)

5132

źródło:www.wrotapodlasia.pl


ZałącznikWielkość
list intencyjny.pdf271.93 KB