Ogólnopolska konferencja: Małe Miasta. Wokół działań (kultur)twórczych

Dodana: 17 listopada 2017
Zmodyfikowana: 20 listopada 2017

6320 Ogólnopolska konferencja "Małe Miasta. Wokół działań (kultur)twórczych" odbyła się w sobotę, 18 listopada w Domu Ludowym w Supraślu. Organizatorem konferencji były: Stowarzyszenie Collegium Suprasliense i Pracownia Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

6322

6323

6324

6325

6326

6327

6328

6273 PROGRAM:

Sesja I 10.15-12.00
Małgorzata Dajnowicz - Kobiety kultury w dziejach Suwałk. Wybrane sylwetki
Maria Tocka - Kobiety kultury międzywojennej Łomży - wybrane przykłady. Rekonesans
Marta Kupczewska - Mecenat kulturalny i naukowy Tomasza Zamoyskiego (1594-1638)
Iwona Woroniecka – Kulturotwórcza rola dworu w miastach podlaskich w XVIII wieku
Wiesław Wróbel – Romuald Lenczewski - rodzina, życie, dzieło
ks. Adam Szot - Ks. Ignacy Cyraski – kapłan, społecznik, patriota

Sesja II 12.15-14.00
Marek Rutkowski - Władztwo carów nad Polską jako dzieło sztuki – monarcha moskiewski w rytualnym
kontakcie z polskim społeczeństwem w latach pięćdziesiątych XIX wieku
Joanna Tomalska – Małe miasta i wielcy artyści. Przykład Orli i Węgrowa
Przemysław Borowik – Aktywność instytucjonalna w Goniądzu od końca wieku XIX do II wojny światowej
Mariola Kowalczyk – Zmieniające się funkcje cechu na przykładzie Cechu Rzemiosł Różnych w Pińczowie
Józef Waczyński - Choroszczańscy regionaliści na przykładzie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy
Barbara Cieślińska - Kreowanie lokalnych tradycji na przykładzie "Święta Ziemniaka" w Mońkach

Sesja III 14.45-16.30
Stanisława Łajewska-Szypluk – Środowiskowe oddziaływanie Liceum Plastycznego w Supraślu
Wiesław Szczepaniak – Towarzystwo Chopinowskie oddział w Supraślu – XX lat działalności
Adam Walny – Walny Teatr – Instytut Teatru Przedmiotu Policzna
Krzysztof Zemło – Mały teatr w małym mieście
Magdalena Grynczel - Kontynuować i tworzyć – Grupa Coincidentia i ich działalność w Solnikach