Oświetlenie Szosy Baranowickiej

Dodana: 6 września 2017
Zmodyfikowana: 6 września 2017

Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia Szosy Baranowickiej w Grabówce i Zaściankach. Z uwagi, że jest to droga krajowa, w ramach tych prac trwają obecnie uzgodnienia rozwiązań technicznych z zarządcą drogi - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

Rozpoczęcie prac budowlanych w terenie po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu odpowiednich zezwoleń administracyjnych oraz wyłonieniu wykoawcy, będzie mogło rozpocząć się pod koniec obecnego roku.