Otwarcie ofert na budowę przedszkola w Grabówce

Dodana: 6 lipca 2017
Zmodyfikowana: 6 lipca 2017

5119 Działając na podst. art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ww. ustawy na realizację zadania pn.: „Budowa gminnego przedszkola przy ul. Leszczynowej w Grabówce, gm. Supraśl” wpłynęły trzy oferty od firm: AKCESS Starosta i Wspólnicy sp. j.; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GENO sp. z o.o.; BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk.
Gmina Supraśl na budowę przedszkola samorządowego w Grabówce zamierza przeznaczyć kwotę 7 405 166 zł brutto.

Oferta nr 1:

Wykonawca

AKCESS Starosta i Wspólnicy sp. j., ul. Radzymińska 14, 15-863 Białystok

Wartość oferty

7 227 103,60 zł

Termin wykonania

29.06.2018 r.

Płatność

30 dni

Okres gwarancji

7 lat

 

Oferta nr 2:

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GENO sp. z o.o., ul. Wincentego Witosa 135, 16-100 Sokółka

Wartość oferty

8 000 888,81 zł

Termin wykonania

29,06.2018 r.

Płatność

30 dni

Okres gwarancji

7 lat

 

Oferta nr 3:

Wykonawca

BAZ-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Bazyl Stepaniuk, ul. Stokrotki 37, 15-554 Białystok

Wartość oferty

8 945 166,01 zł

Termin wykonania

29.06.2018 r.

Płatność

30 dni

Okres gwarancji

7 lat

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 405 166 zł brutto.