Patronat Burmistrza Supraśla

Dodana: 7 lutego 2017
Zmodyfikowana: 7 lutego 2017

ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.2.11.2017

Burmistrza Supraśla

z dnia 03 lutego 2017 roku

 w sprawie zasad udzielania patronatu przez Burmistrza Supraśla

podczas imprez i uroczystości

 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Patronat lub Honorowy Patronat Burmistrza Supraśla, zwany dalej „Patronatem” jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter imprezy.

§ 2

O patronat może ubiegać się organizator imprezy lub innego przedsięwzięcia organizowanego na terenie Gminy Supraśl lub powiatu białostockiego, na podstawie wniosku o „Uzyskanie patronatu lub honorowego Patronatu Burmistrza Supraśla”, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W celu przyznania patronatu Burmistrza Supraśla uregulowania zasad obejmowania patronatem Burmistrza Supraśla imprez, uroczystości lub przedsięwzięć przyjmuję się „Regulamin zasad udzielania patronatu Burmistrza Supraśla” stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Supraśl.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZałącznikWielkość
Wniosek-formularz patronat Burmistrz Supraśla.doc42.5 KB
zasady udzielenia patronatu Burmistrza Supraśla.doc57.38 KB
zarzadzenie.pdf201.14 KB