Podlaskie doświadczenia dla Ukrainy

Dodana: 7 lipca 2017
Zmodyfikowana: 7 lipca 2017

5124 Dwudziestoosobowa grupa samorządowców z województw wołyńskiego, równeńskiego i tarnopolskiego z Ukrainy odwiedziła Supraśl. Wizyta jest częścią międzynarodowego projektu „Polskie doświadczenia dla ukraińskich przemian” realizowanego przez Stowarzyszenie Szukamy Polski i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum.

Wizyta jest reakcją na zgłaszane przez stronę ukraińską zapotrzebowanie na wsparcie reformy rozwoju regionalnego. Ukraiński system wspierania rozwoju regionalnego zamienił się w ostatnich latach i ewoluuje w kierunku modelu polskiego tzn. opartego o konkursy ogłaszane przez samorządy i instytucje lokalne. Partnerem projektu jest Wołyńskie Centrum Zasobów (VRC). Misja VRC to wspomaganie aktywności, świadomości i odpowiedzialności obywateli na drodze wspierania społecznych inicjatyw

W ramach uczestnicy zapoznali się m.in. z metodyką pracy nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego, Regionalnym Programem Operacyjnym, kryteriami i procedurami wyboru projektów, a także odwiedzili kilka podlaskich gmin m.in. Supraśl i lokalnych grup działania.

5125

5126