Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Dodana: 8 maja 2017
Zmodyfikowana: 8 maja 2017

10.05.2017r. godz. 17:00

1)    Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)    Zaopiniowanie projektów uchwał :

a)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

b)       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2016 r.

c)       w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Supraśl konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Supraśl na rok 2018,

d)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul.Nowa od skrzyżowania  z ul.Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu – etap I)

e)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. rozbudowy krzyżowania dróg powiatowych Nr 2389B i Nr 2391 z drogami gminnymi w Supraślu)

f)        w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2391B na odcinku ul.Nowej, od ul.Nowej do ul.Białostockiej)

g)       w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku ul.Sosnowej w Ogrodniczkach)

h)       w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (dot. zakupu oraz dystrybucji energii elektrycznej),

i)        w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Supraśl lub jej jednostkom organizacyjnym.

3)    Sprawa dofinansowania linii kolejowej Białystok – Waliły.

4)    Sprawy różne – wolne wnioski.

Zakończenie.