Pozostanie w pamięci...

Dodana: 10 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 11 sierpnia 2017

5551 Burmistrz Supraśla składa wyrazy współczucia z powodu odejścia pisarza związanego z Supraślem, prozaika, poety - Pana Mieczysława Czajkowskiego.

Ś.P. Mieczysław Czajkowski był od wczesnych lat dzieciństwa wychowankiem zakładu opiekuńczego księży Salezjanow w dawnym pobazylianskim klasztorze w Supraślu. Po II wojnie światowej utrzymywał stały kontakt z supraślanami. Mieszkał w Białymstoku, natomiast w Supraślu przebywał w rekreacyjnym domku wy udowanym przy ul. Cieliczanskiej, przy Czerwonym Krzyżu. Pisał regularnie do pisma "Supraśl - Nazuko"s wydawanego przez Collegium Supraślu energii. Był autorem wielu książek, m.in: "Smak makucha", czy "Legendy Supraskie".
Był to człowiek wielkiej szlachetności i oddania sprawie Polski i Kościoła. Przywiązany do tradycji Ojców w której niewzruszenie trwał do końca swoich dni. Pozostanie po nim pustka, której już się nie uzupełni.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym! 5557