Prace na Ottawskiej w Grabówce

Dodana: 2 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 2 sierpnia 2017

5465 Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na ulicy Ottawskiej w Grabówce. Wykonano kanał deszczowy na odcinku od ul. Wiśniowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na odcinku od ulicy Wiśniowej do ulicy Europejskiej. Pod koniec tygodnia planowane jest rozpoczęcie robót drogowych związanych z budową jezdni, chodnika i wjazdów bramowych. 

5466

5467

5468

5469

5470