Program 500+

Dodana: 29 kwietnia 2016
Zmodyfikowana: 14 lutego 2017

4548 500+ informacja

4354

Informacje dotyczące realizacji programu „Rodzina 500+” w gminie Supraśl

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 +”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Gdzie i kiedy składać wniosek

W gminie Supraśl program „Rodzina 500 +” będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016r. :

  • w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58 (parter, pokój nr 7)

  • w siedzibie Filii Urzędu Miejskiego w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4 (wejście od ul. Górka Tomka)

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. Elektroniczną wersję wniosku (e-wniosek) będzie można przekazać za pomocą portalu Empatia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wstępne informacje można uzyskać w MOPS w Supraślu pod numerem telefonu (85) 7132703, natomiast od dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawach dotyczących programu „Rodzina 500+” należy się kontaktować pod numerem telefonu (85) 7183 533.

Wnioski będzie można przesyłać i składać od 1 kwietnia 2016r. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 01 lipca 2016r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Wszelkie informacje dotyczące programu „Rodzina 500+” można znaleźć na stronie:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/


Informujemy również, iż od dnia 26 lutego 2016r. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku uruchamia specjalną infolinię dotyczącą Programu „Rodzina 500+”. Będzie ona czynna w dni robocze między godziną 8:00 a 14:00.

Infolinia adresowana jest do:

    • jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz
    • osób zainteresowanych.

Numer telefonu infolinii: (85) 74 39 499

Pobierz Pdf: Informator 500+

ZałącznikWielkość
500pluszal1.pdf4.96 MB
500pluszal2.pdf2.13 MB
500pluszal3.pdf373.23 KB