Rozbudowę szkoły w Ogrodniczkach- czas zacząć

Dodana: 10 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 24 sierpnia 2017

5548 - W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę na realizację tej inwestycji. Dzisiaj przekazujemy plac budowy, na którym już wkrótce stanie piękna sala sportowa i nowe sale dydaktyczne – powiedział Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla. Wraz z przedstawicielami samorządu, szkoły, rady rodziców i oczywiście wykonawcą wbił symboliczną pierwszą łopatę rozpoczynającą inwestycję.

 - Czasu mamy „rozsądnie” mało – zauważył pan Walerian Anisimowicz, Kierownik referatu inwestycji w supraskim magistracie. - Teren nie jest łatwy bo to jest czynny obiekt, pani dyrektor będzie miała pieczę żeby nie było żadnych uchybień, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły. Liczymy na szybka i dobrą pracę przy rozbudowie szkoły.  

Cała inwestycja obejmować będzie przebudowę i rozbudowę budynku o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną. 

W pierwszej kolejności zostaną wykonane prace rozbiórkowe i ziemne tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa. Zostanie położona nowa instalacja elektryczna, zaś teren wokół szkoły będzie oświetlony. Prace mają zakończyć się na wakacje przyszłego roku. Inwestycja kosztować będzie 3 385 022,73 zł.

5550

Na zdj. (od lewej): Bartłomiej Gryc - wykonawca inwestycji, Radosław Dobrowolski- Burmistrz Supraśla, Bogdan Augustynowicz - Sołtys Ogrodniczek, Agnieszka Kamieńska-Dyrektor szkoły w Ogrodniczkach, Monika Suszczyńska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Supraślu, Katarzyna Sienkiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS-P w Ogrodniczkach oraz Walerian Anisimowicz, Kierownik referatu inwestycji w Urzędzie Miejskim w Supraślu. 

5549