Rozmowy o bezpieczeństwie

Dodana: 5 października 2017
Zmodyfikowana: 5 października 2017

5970 5 października 2017 r. Burmistrz Supraśla na zaproszenie Komendanta Głównego  Policji w Warszawie, uczestniczy w konferencji naukowej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konferencja nosi tytuł: ,,Wizerunek służby. Tradycja, współczesność, przyszłość". Podczas konferencji omówiono nowatorski projekt obejmujący całą Polskę, tj. mapę zagrożeń bezpieczeństwa. W ramach tworzenia mapy zagrożeń w Gminie Supraśl mieszkańcy i władze samorządu na czele z Burmistrzem postulowali utworzenie nowego posterunku Policji na obszarze związanym z Grabówka.

Zdaniem obecnego na konferencji Sekretarza Stanu MSWiA Pana Ministra Jarosława Zielińskiego: ,,to narzędzie z całą odpowiedzialnością okazało się czymś bezcennym i przerosło nasze plany i oczekiwania".

Obecnie nasza gmina finalizuje przekazanie drogą notarialną działki w Zaściankach przy ul. Górka Tomka (nieopodal Filii UM w Supraślu oraz stacji paliw Orlen). Prawdopodobnie w następnym miesiącu dojdzie do przekazania działki, a w następnym roku rozpocznie się budowa komisariatu w Zaściankach.

Oprócz Burmistrza Dobrowolskiego w konferencji uczestniczą Burmistrzowie Mirosław Bielawski z Wasilkowa, Jacek Chrulski z Czarnej Białostockiej, Urszula Jabłońska z Łap, Wojciech Walulik z Augustowa oraz inni samorządowcy. Współpraca samorządu lokalnego z Policją może usprawnić pracę stróżów prawa w zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli w swoich gminach.

5966

Przemówienie Gen. Daniela Kołnierowicza Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, który prowadził pilotaż projektu Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

5967 - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z całą odpowiedzialnością okazało się czymś bezcennym i przerosło nasze plany i oczekiwania - powiedział obecny na konferencji Sekretarz Stanu MSWiA Minister Jarosław Zieliński