Ślubowanie "pierwszaków"

Dodana: 10 października 2017
Zmodyfikowana: 10 października 2017

5990 Trzydziestu czterech uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Supraślu obchodzi dziś wielkie uczniowskie święto - "pasowanie na pierwszaka". Tę uroczystą i ważną chwilę poprzedziło wiele przygotowań. Uczniowie zdążyli poznać szkołę, kolegów, swoje prawa i obowiązki. Tę podniosłą chwilę pierwszoklasiści urozmaicili montażem słowno-muzycznym, którym przygotowali wraz z wychowawcami. W tym szczególnym dniu towarzyszyli im rodzice i bliscy, dyrekcja szkoły, kadra nauczycielska i koleżanki i koledzy oraz zaproszeni goście wśród których znalazł się Burmistrz Supraśla.

5996

5991

5992

5993

5994

5995