Trwają prace na drugim odcinku ulicy Ottawskiej w Grabówce

Dodana: 17 listopada 2017
Zmodyfikowana: 17 listopada 2017

6301 Po zakończeniu prac na pierwszym odcinku ulicy Ottawskiej przyszła pora na drugi odcinek. Wykonano wykop i stabilizację gruntu. Trwa przygotowanie do wykonania chodników i wjazdów bramowych.

6302

6303

6304

Inwestycja obejmuje wykonanie budowy ulicy Ottawskiej w Grabówce wraz z niezbędną infrastruktura podziemną, tzn. kanalizacją deszczową, kanalizacją sanitarną oraz przebudową odcinka gazociągu oraz linii energetycznej. Ulica Ottawska przebiega na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wiśniowej.

W ramach robót powstanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej z krawężnikami, chodnikami i wjazdami bramowymi, w tym na części odcinka od ul. Klonowej do ul. Indyjskiej zaprojektowano nawierzchnię ulicy jako ciąg pieszo-jezdny. Projekt ponadto obejmuje przebudowę linii energetycznej, odcinka gazociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Mieszkańcy Grabówki czekali na budowę tej drogi prawie czterdzieści lat.