Ulica F.Mareckiego czeka na remont

Dodana: 13 lipca 2017
Zmodyfikowana: 17 lipca 2017

5199 Budowę drogi  gminnej, ciągu pieszo-jezdnego, ciągu pieszego oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe zakłada projekt dot . budowy ulicy Mareckiego w Supraślu. Pracami zajmie się firma INFRA INSTAL sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Umowa na inwestycję wartą 562 577,13 zł zostanie zawarta w najbliższych dniach.

Oprócz budowy ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej, chodników oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe przewidziano rozebranie istniejącego budynku gospodarczego kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu, stworzenie miejsca do zawracania pojazdów.

Projekt obejmuje też regulację i ewentualną przebudowę podziemnej armatury wodociągowo-kanalizacyjnej, oznakowanie pionowe, budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem jej do istniejącego kanału deszczowego.

Prace mają zakończyć się w połowie października tego roku.

5200

Obecny stan ul. Mareckiego pozostawia wiele do życzenia

5201