Ulice Rymarka i Kodeksu Supraskiego w budowie

Dodana: 10 lipca 2017
Zmodyfikowana: 10 lipca 2017

5144 Prace na ulicy Rymarka i Kodeksu Supraskiego w Supraślu idą pełną parą. Zamknięty został prawy pas drogi, obowiązuje ruch lewostronny. Została wykonana kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociąg. Przebudowano sieć gazową. Wykonano też krawężniki oraz dolną warstwę konstrukcyjną podbudowy jezdni. Inwestycja warta prawie sześć i pół miliona złotych współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach projektu zintegrowanego : "Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.<--break->

5145

Remont ul. Kodeksu Supraskiego obejmie wykonanie  nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów bramowych, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej z separatorem, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią, zaś budowa z rozbudową ulicy Rymarka obejmie: budowę nawierzchni jezdni, chodników, ciągu pieszo- rowerowego, zjazdów bramowych, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Ponadto do ulicy  Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu powstanie droga dojazdowa z chodnikami, siecią.

 Prace obejmą też budowę sieci oświetlenia ulicznego, sieci telefonicznej, sieci gazowej, kabli energetycznych.

Dodatkowo ustawione zostaną tablice pamiątkowe, informujące o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską w ramach projektu  RPOWP: „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.

Wykonawcą inwestycji jest firma UAB „ŠIAULIU PLENTAS” reprezentowana przez UAB „ŠIAULIU PLENTAS” sp. z o.o. oddział w Polsce z ceną brutto 6 428 718,00 zł.

Prace mają zakończyć się pod koniec sierpnia przyszłego roku.

5146

5147

5148

5149

5150