Umowa na remont ul. Kodeksu Supraskiego - podpisana

Dodana: 12 kwietnia 2017
Zmodyfikowana: 12 kwietnia 2017

4859 To ważny dzień dla naszego miasta - powiedział Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski podczas podpisania umowy z wykonawcą  ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu. Dziś – 12 kwietnia 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Supraślu Burmistrz Supraśla i Pan Czesław Gibas przedstawiciel firmy UAB „ŠIAULIU PLENTAS”  podpisali oficjalną umowę na budowę ulicy Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja kosztować będzie 6 428 718,00 zł, z czego ok trzech mln zł stanowić będzie dofinansowanie UE. Remont zacznie się już po świętach, a zakończy w sierpniu 2018 roku.

– Ta inwestycja to niewątpliwie rozwój uzdrowiska i całego regionu, zarówno dla inwestujących w zakłady przyrodolecznicze przedsiębiorców jak i dla turystów i mieszkańców – powiedział Radosław Dobrowolski Burmistrz Supraśla.

Długo wyczekiwana przebudowa była możliwa dzięki przynależności Supraśla do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), w skąd którego wchodzi dziesięć gmin.

- Droga do realizacji tego projektu była dość skomplikowana, ale dzięki staraniom Pana Burmistrza Dobrowolskiego udało nam się osiągnąć cel – podkreśliła dr Dorota Perło, dyrektor biura BOF.

Inwestycja kosztować będzie 6 428 718,00 zł, z czego ok trzech mln zł stanowić będzie dofinansowanie UE w ramach projektu  pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.

Zakres prac na ul. Kodeksu Supraskiego obejmie wykonanie  nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów bramowych, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej z separatorem, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią, zaś budowa z rozbudową ulicy Rymarka obejmie: budowę nawierzchni jezdni, chodników, ciągu pieszo- rowerowego, zjazdów bramowych, miejsc postojowych i nawierzchni utwardzonej. Ponadto do ulicy  Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu powstanie droga dojazdowa z chodnikami, siecią.

Wybudowana też zostanie sieci oświetlenia ulicznego, sieci telefonicznej, sieci gazowej, kabli energetycznych.

Dodatkowo będą ustawione tablice pamiątkowe, informujące o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską w ramach projektu  RPOWP: „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu”.

Dla firmy UAB „ŠIAULIU PLENTAS”   jest to druga tak duża po amfiteatrze przebudowa w Supraślu. Jak podkreślił pan Czesław Gibas przedstawiciel firmy: mam nadzieję, ż ta inwestycja stanie się  wizytówką miasta. Proszę też mieszkańców remontowanych ulic o wyrozumiałość podczas trwania inwestycji.

4860

Na zdj. (od prawej): dr Dorota Perło- dyrektor biura BOF, dr. Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla, Czesław Gibas - przedstawiciel firmy UAB „ŠIAULIU PLENTAS”, Marek Skrypko - Kierownik Referatu ds. Projektów UE oraz Uzdrowiska Supraśl 

4861

4862

4863 Ulica Kodeksu Supraskiego w Supraślu jest jedną z ulic prowadzących m.in. do obiektów przyrodoleczniczych i hotelowych w Supraślu