W Supraślu powstanie targowisko miejskie

Dodana: 14 grudnia 2017
Zmodyfikowana: 14 grudnia 2017

6460 Już w przyszłym roku rozpocznie się przebudowa rynku w Supraślu. Zyska on nową - dawną funkcję – targowiska miejskiego. Brzydkie betonowe trylinki i krawężniki zastąpi szlachetny granit. Powstanie oświetlony plac targowy z elementami małej architektury i demontowanymi stelażami i markizami. Inwestycja kosztować będzie prawie półtora miliona złotych. Ponad 60 proc. kosztów pokryje dotacja unijna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Burmistrz Supraśla podpisał już umowę na dofinansowanie projektu.

6461 We środę 13 grudnia Burmistrz Supraśla - Radosław Dobrowolski wraz ze Skarbnik Gminy Supraśl - Lucyną Majewską podpisali z Marszałkiem Województwa Podlaskiego - Jerzym Leszczyńskim (po prawej) umowę o dofinansowanie projektu.

- Targowisko miejskie w Supraślu już kiedyś było – powiedział Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla. - Funkcjonowało w XIX wieku oraz w okresie międzywojennym. Wówczas targi odbywały się w soboty, kiedy robotnicy fabryk włókienniczych otrzymywali tygodniowe wynagrodzenie. Po ostatniej wojnie targowisko istniało w Supraślu jeszcze ok dwadzieścia lat. W latach 60-tych przestało istnieć. Teraz można będzie mówić o wielkim powrocie rynku do Supraśla. Znowu miejsce to ożyje, a ponadto polepszy się estetyka centrum miasta - w końcu uzdrowiska.

Inwestycja kosztować będzie prawie półtora miliona złotych. Ponad 60 proc. kosztów zostanie pokrytych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z pola widzenia odejdą w niepamięć miejsca handlu przed sklepami. Miejscowi rolnicy przeniosła się z kartonowych wyściółek na masywne stoły. Znikną też brzydkie betonowe trylinki i krawężniki pamiętające czasy sekretarza Edwarda Gierka.

Powstanie oświetlony w nowoczesne wsporniki i oprawy plac targowy. Wykonany będzie ze szlachetnego, naturalnego materiału jakim jest granit. Bedzie to nawiązanie w estetyce i rozplanowaniu do dolnego placu, czyli amfiteatru. Po obu stronach placu przed szerokimi schodami prowadzącymi do rzeki, będą rozpięte stelaże z markizami. Będą zamocowane do płyt bagnetowo, aby można je było z łatwością demontować. Przystanek autobusowy usytuowany na środku placu zniknie, aby pojawić się przy drodze obok dawnej fabryki (stolarni).

Dzięki tej metamorfozie uzdrowisko zyska na możliwości organizowania stałych targów żywności, ale nie tylko. Będzie to miejsce gdzie mieszkańcy gminy oraz turyści i kuracjusze będą mogli kupić pamiątki z Supraśla, książki antykwaryczne, dzieła sztuki, a przede wszystkim lokalne produkty rolno-spożywcze.

Budowa targowiska zakończy proces modernizacji supraskiego rynku.

Koncepcję architektoniczną przy udziale urzędu miejskiego i radnych stworzyli architekci: dr Piotr Łodziński i Zbigniew Baum.

6462 Wizualizacja rynku - targowiska w Supraślu