Wybór dróg do przebudowy

Dodana: 5 lipca 2017
Zmodyfikowana: 10 lipca 2017

5109 Burmistrz Supraśla serdecznie zaprasza na posiedzenie gminnej komisji infrastruktury, podczas którego zostaną wybrane drogi zgłoszone przez sołtysów i radnych gminy Supraśl do realizacji z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Posiedzenie komisji odbędzie się 05 lipca o godz. 17:00  na sali narad Urzędu Miejskiego w Supraślu.

Wśród dróg i ulic zaproponowanych przez sołtysów i radnych gminy Supraśl do zgłoszenia do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgłoszono:

- ul. Rybacką w Sobolewie,

- ul. Szosa Supraska w Grabówce,

- ul. Niedźwiedzią w Kolonii Sobolewo,

- ul. Tygrysią w Kolonii Sobolewo,

- drogę powiatową nr 28 do miejscowości Łaźnie,

- drogę gminną do miejscowości Podłaźnie,

- drogę powiatową na odcinku Supraśl-Surażkowo,

- drogę gminną w Surażkowie,

- drogę gminną do miejscowości Konne,

- drogę z Woronicza do Międzyrzecza.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych mieszkańców!

 

Porządek obrad komisji infrastruktury w dniu 05 lipca 2017r. godz. 17:00

 

1.      Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2.      Wybór drogi do zgłoszenia w ramach naboru prowadzonego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w zakresie realizacji inwestycji drogowych z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

3.      Sprawy różne – wolne wnioski.

4.      Zakończenie.