Wyłoniono wykonawcę ul. Mareckiego w Supraślu

Dodana: 5 lipca 2017
Zmodyfikowana: 5 lipca 2017

W dniu 05.07.2017 r. wyłoniony został wykonawca robót budowlanych polegających na budowie ulicy F. Mareckiego w Supraślu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INFRA INSTAL sp. z o.o., ul. Jagiellońska 39, 17-100 Bielsk Podlaski – z ceną brutto 562 577,13 zł oraz okresem gwarancji- 7 lat.

Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić  zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.