Wymarzony prezent

Dodana: 13 kwietnia 2017
Zmodyfikowana: 13 kwietnia 2017

4866 Specjalistyczny rower rehabilitacyjny to prezent od białostockiego oddziału PCK i Burmistrza Supraśla, który otrzymał Krzysztof Bach z Supraśla. Koszt takiego roweru to około dwa i pół tysiąca złotych.  Środki na ten cel uzyskano dzięki współpracy PCK z Gminą Supraśl. Przekazanie prezentu odbyło się 11 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Supraślu.

O tym specjalistycznym rowerze Pan Krzysztof marzył od wielu lat.Teraz jego marzenie się ziściło.

4868

Na zdj.(od prawej): Krzysztof Bach, Edyta Paszkowska - dyrektor okręgowego oddziału PCK w Białymstoku, Burmistrz Supraśla, tato Pana Krzysztofa Bacha oraz o. Sergiusz z Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu