XXXIV sesja Rady Miejskiej w Supraślu

Dodana: 7 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 7 sierpnia 2017

08 sierpnia 2017r. godz. 15:00

Program obrad:

1) Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)  Podjęcie uchwał :

a)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Supraśl,

3)  Zakończenie.