Zakończono pierwszy etap budowy ulicy Nowej w Supraślu

Dodana: 10 listopada 2017
Zmodyfikowana: 10 listopada 2017

6241 Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2391B – ulicy Nowej obejmowała remont odcinka od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości w Supraślu. Ulica czekała na remont ponad dwadzieścia lat.

W ramach przebudowy z rozbudową ulicy Nowej wykonano kanalizację deszczową, warstwę wierzchnią jezdni z betonu asfaltowego oraz chodniki i wjazdy na posesje z kostki brukowej. Ułożono krawężniki i obrzeża betonowe.

Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku, wykonawcą zaś BK-TRAS roboty drogowe sp.j. Całkowity koszt inwestycji wynosi: 898 289,97 zł. Gmina Supraśl sfinansowała połowę kosztów remontu.

6242

6243

6244

6245

6246