Zmiany dot. VAT dla mikroprzedsiębiorców

Dodana: 13 października 2017
Zmodyfikowana: 13 października 2017
6039
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej,w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej informacji: www.jpk.mf.gov.pl