Aktualności w sektorze Edukacji

Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę
8 sierpnia 2017
8 sierpnia 2017

5533 Casablanca Catering Sp. z o.o. z Białegostoku od nowego roku szkolnego zajmie się na przygotowaniem i dostarczaniem obiadów do stołówki Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.

Magdalena Szymańska
WYPRAWKA SZKOLNA 2017
8 sierpnia 2017
8 sierpnia 2017

Zarządzenie Burmistrza Supraśla w spr. WYPRAWKI SZKOLNEJ 2017 – jako plik do pobrania poniżej

Magdalena Szymańska
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego
8 sierpnia 2017
8 sierpnia 2017

5525 Zapraszamy do składania ofert na zakup samochodu marki Autosan H.10.10 (autobus szkolny).  Oferty można składać do dnia  05.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub w Filii UM w Zaściankach  ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki lub przesłać pocztą na w/w adresy (o zachowaniu terminu decyduje data nadania w placówce pocztowej).

Magdalena Szymańska
Wypoczynek i nauka nad wodą
28 lipca 2017
28 lipca 2017

5417 Zajęcia z nauki pływania, kurs udzielania pierwszej pomocy czy zajęcia plastyczne i ruchowe to bezpłatne atrakcje, jakie czekają na supraskiej plaży. Cieszą się one ogromną popularnością zarówno wśród młodych jak i tych nieco starszych plażowiczów. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 10:00 - 18:00 i potrwają do końca sierpnia.  <--break->

Magdalena Szymańska
Nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłek szkolny w gminie Supraśl na rok szkolny 2017/2018
25 lipca 2017
25 lipca 2017

5359 O stypendium Burmistrza Supraśla mogą się ubiegać się uczniowie zamieszkałym na terenie gminy Supraśl, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie.

Wnioski należy składać w Filii w Zaściankach Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki lub w Urzędzie Miejskim w Supraślu do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017 r.

Magdalena Szymańska