Aktualności w sektorze Edukacji

Młodzież ukwieci naszą gminę
3 kwietnia 2017
5 kwietnia 2017

4836  „Ukwiecamy gminę Supraśl” to konkurs dzięki któremu nasza gmina wypięknieje. Dedykowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie Supraśl. Uczniowie do końca czerwca mają zaprojektować, zasiać, wypielęgnować i udokumentować proces powstawania klombu kwiatowego, najlepiej o charakterze promocyjnym gminy. Wyniki konkursu poznamy we wrześniu.

Magdalena Szymańska
Jeden poziom wyżej
14 marca 2017
28 marca 2017

4806 Sekcja Bushido Supraśl miała okazję uczestniczyć w zgrupowaniu karate z Shihanem Giuseppe Beghetto. Trener supraskiej sekcji - Grzegorz  Żendzian wyróżnił się na tle innych zawodników, pozytywnie zdając na 4 Dan.

Magdalena Szymańska
Rekrutacja do projektu „Młody i aktywny”
13 marca 2017
13 marca 2017

4797 Projekt „Młody i aktywny” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Magdalena Szymańska
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie ogłasza nabór na rok szkoły 2017/2018 do:
3 marca 2017
3 marca 2017

4782 •   Oddziału     Przedszkolnego     w     celu     odbycia     rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci urodzonych w 2011 r.- termin złożenia wniosku o przyjęcie - 06 marca -31 marca 2017 r.

•    Szkoły Podstawowej do klas pierwszych- termin złożenia wniosku o przyjęcie - 06 marca -14 kwietnia 2017 r.

Magdalena Szymańska
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas SP na rok szkolny 2017/2018
21 lutego 2017
28 lutego 2017

4748 Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 - w załączeniu

Magdalena Szymańska