"Kopciuszek" na zakończenie projektu teatralnego

Dodana: 13 listopada 2017
Zmodyfikowana: 13 listopada 2017

6274 Podsumowanie i zakończenie projektu teatralnego realizowanego w roku szkolnym 2016/201719 października  - ta ważna uroczystość, szczególnie dla obecnych uczniów klasy trzeciej Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu odbyła się w Domu Ludowym 19 pażdziernika. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Dyrektor SSP- Pani Ewa Bogdanowicz, Uczniowie wraz z Rodzicami i ze swoją Wychowawczynią  z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Studziankach oraz Rodzice Uczniów klasy trzeciej.

6276

Celem projektu było zachęcenie dzieci do kontaktu z szeroko pojętą sztuką, która jest bardzo ważnym elementem w rozwoju emocjonalnym i społecznym każdego człowieka, a dzieciństwo jest okresem szczególnym, decydującym o rozwoju przyszłej osobowości.

Dzięki kontaktom ze sztuką, dziecko rozwija myślenie, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Podejmowane działania aktorskie łączą w sobie różne dziedziny twórczości artystycznej: literaturę, plastykę, muzykę, taniec i ruch sceniczny. Poprzez teatr rozwijają się w dziecku sprawności intelektualne: spostrzeganie, uwaga, pamięć, wyobraźnia, myślenie. Zatem przyswajane przez dzieci wartości poznawcze, estetyczne, i moralne stają się czynnikami kształtującymi ich rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny i moralny.

Finałem projektu było przedstawienie teatralne zrealizowane w oparciu o ponadczasową baśń „Kopciuszek”.  Prezentowane było na Podlaskim Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku oraz na II Wojewódzkim Forum Teatrów Dziecięcych Melpomena 2017. Spektakl  obejrzeli również uczniowie naszej szkoły , jak również dzieci z Samorządowego Przedszkola w ramach obchodów Dni Patrona Jana Pawła II. Zmagania aktorskie zawsze spotkały się z miłym odbiorem i nagradzane gromkimi brawami.

 I tym razem, na zakończenie projektu trzecioklasiści odegrali swoje role, jak profesjonaliści, o czym nie omieszkała powiedzieć w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor. Gratulowała młodym aktorom dotychczasowych osiągnięć i życzyła dalszych, równie udanych.

Po doznaniach artystycznych,  goście delektowali się potrawami przygotowanymi przez mamy. Uczcie przyświecało hasło „Dynia w roli głównej”.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy nie szczędzili sił i w każdej sytuacji wykazali pomoc i wsparcie przy realizacji „ Kopciuszka”. Pani Mirosławie - nauczycielce ze Szkoły podstawowej w Studziankach za wypożyczenie kostiumów teatralnych, Rodzicom moich wychowanków za pomoc w realizacji spektaklu i w/w uroczystości,  Paniom Dyrektor SSP za możliwość wyjazdów na przeglądy teatralne. Szczególne podziękowania kieruję do Dyrekcji i Pracowników CKiR w Supraślu za umożliwienie prezentacji „Kopciuszka” na prawdziwej scenie Domu Ludowego.

Grażyna Wróblewska, nauczyciel ze SSP w Supraślu

 6277

6278

Tekst i zdjęcia: Grażyna Wróblewska, nauczyciel ze SSP w Supraślu