Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę

Dodana: 8 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 8 sierpnia 2017

5533 Casablanca Catering Sp. z o.o. z Białegostoku od nowego roku szkolnego zajmie się na przygotowaniem i dostarczaniem obiadów do stołówki Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie.

Umowa została zawarta na okres od 11 września 2017r. do 15 czerwca 2018r. z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo wolnych od nauki.
Cena jednego obiadu wynosi 4,48 zł w tym:
- wsad do kotła 4,30 zł,
- przygotowanie i dostarczenie posiłku 0,18 zł
Informacja o zawarciu powyższej umowy będzie również dostępna na stronie http:www.szkolasobolewo.eurobip.pl/index.php.