Aktualności w dziale kultura

Projekty unijne realizowane przez Gminę Supraśl
19 lipca 2016
20 września 2017

5821

Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 120 dzieci z Gminy Supraśl w latach 2017-2020.

Efektem projektu będzie wybudowane przedszkole w Grabówce.

Całkowita wartość projektu: 7 503 014,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 955,31 zł

 Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.08.2018 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

4924

Gmina Supraśl realizuje projekt zintegrowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

 

  I.            Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF

 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenu i zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych w uzdrowisku Supraśl

 

Efekt projektu: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 2,78 ha

 

Całkowita wartość projektu: 2 108 773,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 329 049,99 zł

 

 

II.            Oś Priorytetowa IV: Poprawa dostępności transportowej

Działanie 4.1. Mobilność regionalna

Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej poprzez dostępność do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Supraśl należącej do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Efekt projektu: długość wybudowanych dróg gminnych: 1,79 km

 

Całkowita wartość projektu: 4 377 754,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 737 684,72 zł

 

 

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.10.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

4924  

 

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

 

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

Magdalena Szymańska
Seniorzy zapraszają na kawę
19 września 2017
19 września 2017

5807 Burmistrz Supraśla oraz Grupa Inicjatywna serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Supraśl na Spotkanie Seniorów, które odbędzie się w Domu Ludowym w Supraślu w dniu 28 września 2017 r. o godz. 17.00.

Na wspólnym spotkaniu Burmistrza Supraśla oraz środowisk seniorów,  przy kawie i herbacie  porozmawiamy o problemach osób starszych oraz dokonamy przeglądu dotychczasowych działań na  ich rzecz. Postaramy się również zaplanować dalsze kroki wspólnej działalności Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz środowisk seniorów na przyszłość.

W szczególności będziemy zastanawiać się nad kształtem i wystąpieniem z inicjatywą powołania Gminnej Rady Seniorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Magdalena Szymańska
Nagrody za wysokie wyniki sportowe
14 września 2017
14 września 2017

W dniu 12 września 2017 roku Burmistrz Supraśla wręczył nagrody za wysokie wyniki sportowe.

5774

W kategorii Najlepszy Sportowiec nagrodę otrzymała Pani Paulina Mikiewicz-Łapińska.

5775

W kategorii Najlepszy Młody sportowiec nagrody otrzymały: Pani Dominika Mikiewicz, Pani Aleksandra Jankowska, Pani Weronika Wojna oraz Pani Julia Racewicz.

Przemek Banaszek
Młodzi kolarze z Ogrodniczek
30 sierpnia 2017
30 sierpnia 2017

5701 To jak do tej pory pierwsza na Podlasiu szkółka kolarska z Narodowego Programu Kolarstwa. Powstała ona w Ogrodniczkach dzięki inicjatywie Burmistrza Supraśla,  Wiesława Grabka - wiceprezesa Ozkol i Łukasza Milewskiego - instruktora kolarstwa. Podopieczni szkółki zapoznają się ze sprzętem sportowym, trenują na rowerach wyczynowych oraz startują w maratonach i wyścigach kolarskich. Oczywiście z sukcesami.

Magdalena Szymańska
Wyłoniono najładniejszy ogródek w Uzdrowisku Supraśl
16 sierpnia 2017
16 sierpnia 2017

5618 Podczas supraskich uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego zostały również ogłoszone wyniki konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy i rabatkę uliczną w Uzdrowisku Supraśl". Według jury zwyciężył ogródek państwa Ireny i Ryszarda Dębrowskich, przy ulicy Letniskowej 12. Drugie miejsce zajęła pani Krystyna Prymaka - posesja przy ul. Białostockiej 40, zaś trzecie pani Teresa Romanowicz - posesja przy ul. Konarskiego 3. Ale to nie koniec konkursu. Mieszkańcy mogą wybrać także swojego faworyta. Głosować można do 24 sierpnia. 

Magdalena Szymańska