Aktualności w dziale kultura

Szynobusem przez Puszczę Knyszyńską
17 maja 2017
17 maja 2017

4962 Od 17 czerwca do 15 października dwie pary szynobusów będą kursować na odcinku Białystok - Gródek (Waliły). Jest to możliwe dzięki podpisanej 16 maja umowie między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz gminami: Gródek i Michałowo, Zabłudów, Supraśl i miastem Białystok.

Magdalena Szymańska
Artur Siódmiak Camp...
12 maja 2017
12 maja 2017

4936 ... to niecodzienne wydarzenie sportowe, które poprowadził m.in. medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej Artur Siódmiak. Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół w Sobolewie.

Magdalena Szymańska
Projekty unijne realizowane w latach 2007-2013
19 lipca 2016
9 maja 2017

4924  

 

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

 

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

Magdalena Szymańska
Festiwal filmowy w Supraślu
8 maja 2017
8 maja 2017

4919 Tegoroczne lato na Podlasiu bez wątpienia należeć będzie do Supraśla, który w okresie od pierwszego lipca do 17 września stanie się podlaską stolicą sztuki, nauki i kulinariów. Wszystko za sprawą festiwalu Podlasie Slow Fest, który w tym roku po raz pierwszy zagości w regionie Polski północno-wschodniej. Burmistrz Supraśla wziął udział w koferencji prasowej zapowiadającej tą wyjątkową imprezę.

Magdalena Szymańska
Złoto dla supraskiego karateki
8 maja 2017
8 maja 2017

4822 Pierwsze miejsce w konkurencji kata "+45 lat" na VIII Otwartych Mistrzostwach Litwy Seniorów Karate Shotokan zdobył Grzegorz Żendzian z Supraśla. W zawodach wystartowało kilkudziesięciu karateków z Litwy, Norwegii i Polski. Grzegorz Żendzian reprezentował białostocki klub Shogun Białystok.

Magdalena Szymańska