Aktualności w dziale kultura

WOŁKOW retrospektywnie
28 czerwca 2017
18 lipca 2017

5095

Przemek Banaszek
Podlasie SlowFest - zaczynamy być modni
5 czerwca 2017
8 czerwca 2017

5038 01 lipca rozpocznie się pierwszy, jedyny w Polsce festiwal Podlasie SlowFest. Do połowy września w Supraślu odbędzie się prawie sto wydarzeń kulturalnych łączących ze sobą m.in. film, muzykę, teatr, kulinaria i przyrodę. Jak przyznają organizatorzy i współorganizatorzy festiwalu: jest to nowe spojrzenie na Podlasie i Białostocczyznę. Dziś oficjalnie ogłoszono program festiwalu i rozpoczęto sprzedaż biletów.

Magdalena Szymańska
Szynobusem przez Puszczę Knyszyńską
17 maja 2017
17 maja 2017

4962 Od 17 czerwca do 15 października dwie pary szynobusów będą kursować na odcinku Białystok - Gródek (Waliły). Jest to możliwe dzięki podpisanej 16 maja umowie między Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz gminami: Gródek i Michałowo, Zabłudów, Supraśl i miastem Białystok.

Magdalena Szymańska
Artur Siódmiak Camp...
12 maja 2017
12 maja 2017

4936 ... to niecodzienne wydarzenie sportowe, które poprowadził m.in. medalista mistrzostw świata w piłce ręcznej Artur Siódmiak. Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół w Sobolewie.

Magdalena Szymańska
Projekty unijne realizowane w latach 2007-2013
19 lipca 2016
9 maja 2017

4924  

 

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

 

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

Magdalena Szymańska