Nowe inwestycje w gminie Supraśl

Dodana: 11 marca 2013
Zmodyfikowana: 24 kwietnia 2013

Pomimo kryzysu gospodarczego oraz sukcesywnej spłaty długów z poprzedniej kadencji, w 737 2013 r. gminę Supraśl czekają kluczowe inwestycje na łączną kwotę 12 mln 738 tys. zł.

Ten rok będzie pracowity ze względu na ponad 50 projektów inwestycyjnych w różnych częściach gminy. Mimo trudności gospodarczych, dzięki środkom unijnym, budżet jest rekordowy. Ogólne dochody gminy wynoszą 38 mln zł, a wydatki 41 mln zł. Wydatki inwestycyjne tego roku,w porównaniu do skali wszystkich wydatków gminy Supraśl, wynoszą aż 30 procent. Jest to wskaźnik wysoki, świadczący o dalszym rozwoju naszej gminy.

Kluczowe inwestycje

Najważniejszą inwestycją będzie budowa długo oczekiwanej hali sportowej wraz z rozbudową szkoły w Sobolewie. Z kolei w Supraślu dojdzie do remontu i wyposażenia Domu Ludowego (1934 r.), na którego remont Urząd Miejski otrzymał niemal 3 mln zł unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Bardzo ważną inwestycją, realizowaną również ze środków UE, będzie bezwykopowa modernizacja (uszczelnianie) magistrali odprowadzającej nieczystości płynne. Ta inwestycja pozwoli zmniejszyć straty w gospodarce wodno-ściekowej,dzięki czemu w przyszłości mniej zapłacimy za nieczystości płynne.

Jeżeli dopisze nam szczęście, również dzięki unijnej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, przeprowadzimy projekt „solarny”, czyli instalację w ponad 300 gospodarstwach kolektorów solarnych do podgrzewania wody użytkowej. Jeżeli projekt „solarny” otrzyma dofinansowanie z UE, w sumie gmina Supraśl w tym roku pozyska łącznie niemal 6 milionów złotych!

Bieżące wydatki kontra koredyty z ubiegłych lat

Jednak wielość inwestycji nie przysłania nam potrzeby racjonalizacji wydatków, zwłaszcza bieżących. Wynoszą one aż 28 mln 801 tys. zł. Szukanie oszczędności w tej grupie wydatków może przełożyć się na wzrost środków na inwestycje. Im więcej inwestycji, tym większy będzie rozwój gospodarczy naszej gminy, a to pociągnie za sobą poprawę jakości naszego życia.

W tym roku jednocześnie spłacamy długi zaciągnięte przez poprzedników, natomiast niedobór środków budżetowych rekompensujemy środkami z UE.W roku 2010, który był okresem wyborczym, w gminie Supraśl na inwestycje wydano11 mln 374 tys. zł, z których 6 mln 562 tys. zł pochodziło z kredytów. W pierwszym roku nowej kadencji, tj. w 2011, w gminie Supraśl zainwestowano 10 mln 875 tys. zł, jednak bez zbędnego zaciągania kredytów bankowych.

W 2012 r. odczuliśmy wyraźnie spadek dochodów do gminnej kasy spowodowany obniżeniem wskaźników gospodarczych oraz obciążeniem wynikającym ze spłaty długów poprzednich władz, które sięgały prawie 9 mln zł.

W ciągu 2 ostatnich lat spłaciliśmy zadłużenie gminy na łączną kwotę ponad 3 mln zł. W ślad ze zmniejszeniem dochodów i zwiększeniem wydatków sztywnych, w ubiegłym roku zmniejszyła się również kwota przeznaczona na inwestycje, która wynosiła 4 mln 352 tys. zł.

Radosław Dobrowolski burmistrz Gminy Supraśl